Adorace pro mládež - Moravičany


 Zveme na setkání s Pánem. Prožít čas před Boží tváří.
Adorace s hudebním doprovodem mláděžnícke scholy Jiřinky a duchovním slovem
O. Kristiána Libanta v sobotu 7. května 2016 v 19:30 v kostele sv. Jiří v
Moravičanech.