Příměstský tábor


Nultý ročník příměstského tábora v Lošticích

Prázdniny se pomalu chýlily k závěru, a proto bylo nutné využit ještě poslední chvilky. Tak jsme je využili. Od pondělí 28. do středy 30. srpna 2017 probíhal v naší farnosti příměstský tábor. Co to vlastně znamená, že příměstský? Proč takový zvláštní název? Příměstský tábor není název, ale způsob. Jde o tábor, který trvá přes den a na noc chodí účastníci domů. Náš tábor probíhal od 8:00 – 16:00 hod. Základnu jsme měli na faře v Lošticích. Tady jsme se ráno sešli, dali nějaké pokyny a vyráželi jsme do světa J V pondělí jsme se byli podívat na farmu v Novém dvoře u Červenky. Podívali jsme se na kravičky, telátka či jiná zvířátka, ochutnali zdejší zmrzlinu a vrátili jsme se zpátky na oběd do Loštic. Po obědě jsme se podívali na pohádku a začaly hry na farním dvoře. Na druhý den účastníci táboru navštívili zámek Úsov a musím podotknout, že jsme hodně využili i hry, které nám tento areál nabízel. Po návratu do Loštic nás čekal sladký oběd a překvapení. Navštívilo nás loutkové divadlo. Nebyla to lecjaká pohádka, ale přímo se dotýkala i tématu našeho tábora, který zněl: Bojuj dobrem proti zlu.  V pohádce nebojácný rytíř vysvobodil princeznu z drakovy smečky jenom díky tomu, že vykonal ve svém životě hodně dobrých skutků. Ve středu jsme dostali dopis od draka, abychom se vydali za ním a splnili cestou úkoly, které nám zadal. Někteří se i obávali, jak to všechno dopadne, ale k našemu velkému potěšení drak byl hodný, dokonce nás přivítal. Poté jak jsme splnili poslední úkol, dali jsme se do hledání pokladu a našli jsme ho. Chutnal nám. Cestou zpátky jsme se ještě zastavili na moravičanské faře, kde jsme si opekli pár špekáčků, některé byly i pálivé ;-) Poslední den tábora jsme ukončili stolními hrami. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům tábora – bylo nás sedm, což je biblické číslo pro plnost, ale i těm, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při organizování tábora i všem dobrodincům. Děkujeme. P. Ján Jakubovič CM