Zajímavosti desetiletí r. 2010

 

1.ledna:

Odstartovaly webové stránky farnosti Loštice a Moravičany díky realizačnímu týmu ve složení: Pavel Procházka, P. Stanislav Bindas,CM, P. Lubomír Konfederák, CM

 

12. ledna

Ničivé zemětřesení postihlo Haiti. Desítky tisíc mrtvých. Loštická misionářka Eva Dostálová je díky Bohu v pořádku. Naše farnosti poslaly finanční pomoc postiženým: Loštice 41. 185Kč, Moravičany 24. 907, Pavlov 1.888Kč. Všem štědrým dárcům ať požehná Pán!

 

16. ledna 2011

P.Pavel požehnal Kulturní dům v Lošticích po generální rekonstrukci. Opravy spolufinancovala EU.

 

31. ledna

Misijní odpoledne s P. Jiřím Šlégrem, ředitelem Papežských misijních děl v České republice.

 

10. března

P. Pavel, kněz loštický, sloužil mši svatou za zesnulého zpěváka Michala Tučného. Asi 70 přítomných jsi v rámci bohoslužby připomnělo 15 let od jeho úmrtí ( + 10. 03. 1995 ) Zazněly i některé z jeho písní. V obětním průvodu byl přinesen taky Michalův oblíbený klobouk, kytara, cd nosiče s jeho nahrávkami a kytička petrklíčů…

 

10. dubna

Inaugurace pražského arcibiskupa Dominika Duky v katedrále sv. Víta v Praze se s otcem Pavlem zúčastnili někteří naší věřící.

 

12. dubna

Sloužil P. Pavel za hojné účasti věřících také ze sousedních farností, mši svatou za oběti tragického leteckého neštěstí polského speciálu, který se na své cestě do Katyně zřítil u Smolenska. V troskách zahynul polský prezident se svou chotí a desítky vládních činitelů Polska, celkem 96 osob.

 

12. května

Koncertovala v kostele sv. Prokopa folková kapela Hrnek z Hlučína.

 

22. května

Farní odpoledne v kavárně Sirkárna. Přátelské posezení u guláše uvařeného podle farní receptury, točený Budvar a další dobroty místních hospodyněk…

 

13. června

Slavnostní mši svatou v Lošticích sloužil P. Pavel na poděkování Bohu za 20 let své kněžské služby.

 

27. června

V rámci Slavností hudby a tvarůžků byla sloužena mše svatá na Náměstí Míru. Účast asi 250 osob. Liturgii doprovázela schola Jiřinky z Moravičan  a Vyroubalova dechovka.

 

5. července

Požehnal v Moravičanech P. Pavel nový zvon – „Umíráček“. Doplní na moravičanské věži „osamělý“ zvon sv. Jiří.Výrobu a celou režii  sponzoroval nejmenovaný dárce z Moravičan. Zvon ulila zvonařská dílna pí Dytrychové-Vránové z Brodku u Přerova.

 

27. srpna

V rámci festivalu folkové a country music 36. Mohelnický dostavník byl v chrámu sv. Prokopa koncert brněnské skupiny „Svítání“.

 

29. srpna

Sloužil „dostavnickou mši svatou“ v mohelnických sadech P. Pavel. Koncelebroval místní duchovní otec P. Petr Šimara a ředitel Radia Prohlas, P. Martin Holík. Přenášela TV Noe.

 

5. září

Byl varhanní koncert v Moravičanech při příležitosti ukončení restaurování zdejších varhan. Opravu prováděl p. Petr Strakoš z Fryčovic a jeho přátelé. Varhany postavil před 125. lety Karel Neusser z Nového Jičína. Po koncertu bylo na farním dvoře bohaté občerstvení. K příjemné atmosféře přispěla Dechová hudba z Fryčovic.

 

13. – 25. září

Se mnozí zúčastnili  Velké mariánské pouti. Navštívili jsme Ars, Lurdy, Limpias, Garabandal, Santiago de Compostella, Fatimu, Salamancu, Saragoossu, Avilu, Montserrat, Barcelonu a La Salettu.

 

26. září

Mše svatá na poděkování Bohu za letošní úrodu. Odpoledne koncert v kostele. Zahrála paní J. Hejlová a její dcera Adělka ze Svitav.

 

27. září

Slavnostní mše svatá ke cti sv. Vincence. Celebrant P. Josef Rosenberg z Litovle.

 

1. října

Vincentinské dny - mše svatá v pátek, kterou celebrovali domácí kněží společně s pánem děkanem  P. Františkem Eliášem. V Kulturním domě byla digitální projekce "Loštice a misionáři".

 

2. října

Byla v 9.00 hod. mše svatá, kterou celobroval P. Jozef Noga, CM provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul - Slovenskej provincie, za účasti dkl z Mendriky, Brna a Bratislavy, Kroměříže a představené Charity Zábřeh. Odpoledne bylo taneční představení "stvoření světa".

 

3. října

Při slavnostní mši svaté o. biskup Josef Hrdlička požehnal symboly farnosti Loštice - erb a prapor.

 

24. října

Zemřel  kostelník p. Vojtěch Směšný ve věku 80 let. Službu kostelníka v loštickém chrámu vykonával 25 let. R.I.P.

 

20. listopadu

Putovali naší farníci v rámci Poutě děkanátu do katedrály v Olomouci za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Mši sv. celebroval Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.

 

4. prosince

Za chladného ale zdravého zimního počasí putovali ke sv. Barborce na Masnicích u Žadlovic naší věřící. Bylo nás 22. Po duchovním povzbuzení u kapličky jsme se občerstvili v příjemném prostředí Sirkárny.