Litovel - lidové misie


Litovel – lidové misie 19. 3. – 28. 3. 2010

 

Na pozvání místního duchovního správce P. Josefa Rosenberga jsme přijeli do farnosti sv. Marka v Litovli vykonat lidové misie. Ty se v této farnosti konaly naposledy v roce 1937. Od té doby uplynulo už 73 let. Dnes už má Litovel 10000 obyvatel a známe ji také pod názvem hanácké Benátky, neboť zde protéká 6 ramen řeky Moravy.

Naším posláním nebylo jen prohloubit víru u katolických křesťanů, ale také evangelizovat na různých místech, neboť věřících je tu velmi málo. Během 10 dní jsme měli možnost navštívit staré a nemocné v domově pro seniory, sociální ústav pro mentálně a tělesně postižené a zašli jsme také do základních škol. Na všech místech se nám dostalo milého přijetí.

Velmi působivé bylo setkání s místním starostou a městskými zastupiteli na litovelské radnici, kde jsem hovořili o vzájemné spolupráci mezi městem a farností. Zároveň jsme si připomněli nutnost duchovní obnovy dnešního člověka. Touto cestou chci poděkovat za milé přijetí a zůstáváme v modlitbách, abychom společnými silami směřovali k pozvednutí důstojnosti člověka.

Misie jsme ukončili na Květnou neděli. Každým rokem se právě před touto nedělí konají tradiční setkání mládeže. A takové jsme prožili společně s mladými z celého děkanátu. Při této příležitosti jsme přivítali pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze Mons. Josefa Hrdličku, který nás všechny povzbudil ve víře a vyzval k horlivému následování Krista.

V závěru misií jsme znovu postavili a požehnali misijní kříž, která nám má nejen připomínat tento čas milosti, ale má nám být také výzvou, že Kristu a jeho hodnoty jsou pro moderního člověka stále aktuální.

Děkujeme za srdečné přijetí a krásné společenství místnímu duchovnímu správci otci Josefovi a vyprošujeme všem hojnost Božího požehnání.

 

 

P. Stanislav Bindas CM