Program obnovy lidových misií Loštice a Moravičany
„Bůh to umí,On ti rozumí!“

Program obnovy lidových misií Loštice a Moravičany

„Bůh to umí,On ti rozumí!“

 

Středa 28. 11. 2018

– svátek sv. Kateřiny Labouré

Loštice

17:30 začátek obnovy

• modlitba za obnovu misií

• přinesení misijního kříže k oltáři

• modlitba k Duchu svatému

• přivítaní misionářů

17:40 mše svatá z památky sv. Kateřiny Laboure

• promluva na téma: Stvořený pro štěstí

18:30 Nebeské dary darované pro vincentskou rodinu

• odevzdání kapličky Panny Marie

Zázračné medaile

21:00–22:00 adorace za vyprošení milosti

pro obnovu


Čtvrtek 29. 11. 2018

Loštice

7:30 mše svatá s modlitbou ranních chvál

• promluva na téma: Bůh se nedívá

na množství lidí, ale na jejich věrnost

8:30 návštěva školy v Lošticích

14:00 návštěva nemocných (sestra vincentka)

Moravičany

17:00 růženec

17:30 začátek obnovy u misijního kříže

• přivítaní misionářů

• modlitba za obnovu

17:40 mše svatá

• promluva na téma: Milosrdenství

a spravedlnost

18:30 Otevři a čti

• přednáška o Božím slově

• během přednášky se zpovídá

 

Pátek 30. 11. 2018 – sv. Ondřeje, apoštola

Loštice

10:00 vysluhování svátosti nemocných

v domácnostech (misionáři)

16:30 svatá zpověď

16:45 růženec se sv. Vincencem

17:30 mše svatá s obnovou křestních slibů

• promluva na téma: Moravané, co jste udělali

se svým křtem?

19:00 Film: Chatrč • kulturní dům

Moravičany

7:30 mše svatá s modlitbou ranních chvál

• promluva na téma: Dědictví otců zachovej

nám Pane • během mše se zpovídá

10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech

(misionáři)


Sobota 1. 12. 2018

Loštice

8:30 růženec (penzión)

9:00 mše svatá v penziónu

• pomazání nemocných

• po mši program pro seniory

Moravičany

15:00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

před Nejsv. Svátostí

15:30 program pro děti – fara

15:30 Manželství – povolání od Boha

• přednáška pro manžele a mládež od 15 let

• kostel

16:30 svatá zpověď

17:30 mládežnická mše svatá při svíčkách - Vigilie

první neděle adventní

• přinést si lucerničky

• rozsvícení adventního věnce

• promluva na téma: Nedoutnej a zapal se!

• odevzdání kapličky Panny Marie

Zázračné medaile

18:30 adorace na způsob Taize

19:30 setkání mládeže - fara


Neděle 2. 12. 2018 – 1. neděle adventní

8:00 mše svatá (kostel Moravičany)

• promluva: Bůh se stal člověkem, i kvůli TOBĚ

• slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

u misijního kříže

9:30 mše svatá (kostel Loštice)

• promluva: Bůh se stal člověkem,

i kvůli TOBĚ

• slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

u misijního kříže

10:45 mše svatá (kostel Bíla Lhota)

• promluva: Bůh se stal člověkem, i kvůli TOBĚ


Věřící z Palonína a Pavlova zveme na mše do farních

kostelů.

Za misijní tým:

P. Pavel Noga CM, tel. +421 948 442 160

P. Ján Janček CM, tel. +420 731 402 256

s. Margita Grobarčiková DKL