Proč právě lidové misie?

Možná si kladete otázku, jaký je rozdíl mezi lidovými misiemi a duchovní obnovou? Není to stejné?

  • První základní rozdíl je v tom, že lidové misie vedou misionáři patřící k řádům, které k tomu dostaly souhlas a požehnání od papeže. Misionáře sv. Vincenta de Paul potvrdil papež Alexander VII.
  • Misionáři přicházejí s pověřením od svatého otce. K tomuto poslání obdrželi od papeže i privilegia. Např.: Na závěr misií se žehná misijní kříž, u kterého mohou věřící každý rok na den ukončení misií získat plnomocné odpustky, stejně jako na den Povýšení sv. kříže.
  • Misie jsou pro všechny věkové skupiny. I když trvají jenom týden, snažíme se do programu zahrnout každou věkovou skupinu - děti, mládež, manžele, staré i nemocné lidi.
  • To, co se snažíme zdůraznit my, duchovní synové sv. Vincenta, je skutečnost, že nemůžeme překonávat své hříchy nebo zlé sklony svou vlastní silou, ale jenom s Boží pomoci. Dáváme tedy důraz na to, aby si lidé dali do pořádku svůj svátostný život. Dáváme každému možnost přistoupit k svátosti smíření a přijmout eucharistii.

  • Je něco specifického v lidových misiích misionářů vincetinů? Náš zakladatel sv. Vincent de Paul klad důraz a vybízel nás k tomu, abychom lidem nabízeli generální, to znamená celoživotní svatou zpověď. A v této tradici, jejíž bohaté ovoce vidíme i v dnešní době, pokračujeme.

  • Lidové misie přinášejí také psychologický prvek: Kněží jsou ve farnosti celý týden. A tak padá přirozený stud vyznat se ze svých hříchů, zvláště z těch těžkých, někdy velmi zraňujících.
  • Další výhodou misií oproti duchovní obnově je, že lidové misie se konají u vás doma ve farnosti, a tak nemusíte nikam jezdit.