NÁHROBKY V KOSTELE SV. JIŘÍ


Jsou po pánech Borovských ze Slavíkovic, kteří byli v letech 1464 – 1628 majiteli doubravického statku a po Bukvicích, kteří drželi statek do roku 1695. Na levé straně vidíme renesanční náhrobek Anežky Borovské ze Slavíkovic, zemřelé r. 1567. Vedle ní je náhrobek Elišky ze Zástřizlů a na Doubravici, vdovy po panu Záviši Borovském, zemřelé r. 1568. Kámen zapuštěný do dlažby kostela připomíná, že ke cti rodu ho tam dal instalovat v roce 1573 pan Václav Záviš Bítovský. Po pravé straně je situován náhrobek pana Václava Borovského, staršího, ze Slavíkovic, zemřelého 15. 3. 1582. Vedle něho je malý náhrobek Aničky, dcery Václava Borovského, zemřelé roku 1549 a náhrobek Jana, syna Václava staršího ze Slavíkovic a na Doubravici, zemřelého roku 1578. Podle historika V. Houdka bylo před rokem 1780 v kostele celkem 11 náhrobků rodiny Bítovských. Rodině Bukůvků zbyl v interiéru kostela pod kazatelnou náhrobek Petra z Bukůvky.

V chrámové lodi vzadu je náhrobek dívky Magdalény, dcery zlatníka Jiříka z Moravské Třebové, zemřelé v září r. 1585.