Misijní odpoledne


ODPOLEDNE S P. JIŘÍM ŠLÉGREM

Loštice, 31. ledna 2010

 

350 let  od smrti sv. Vincenta de Paul  (1660 - 2010)

20 let    od založení Slovenské provincie Misijní společnosti sv. Vincenta (1989 - 2009)

10 let    působení Misijní společnosti Slovenské provincie v Lošticích (2000 - 2010).

 

Je dostatečný důvod k tomu, abychom osobně poděkovali Bohu za milost času, kdy se mohlo dílo misií v České republice v mnoha souvislostech rozvinout. První akce jubilejního roku proběhla v Lošticích v neděli 31. ledna v Kulturním domě v 15. 00hod.

 

Pozvání mezi nás přijal ředitel Papežských misijních děl P. Jiří Šlégr. Mši svatou celebroval tento vzácný host dopoledne v 9.30 h. Koncelebroval P. Stanislav Bindas CM, direktor Misijního týmu a P. Pavel Kavec CM, administrátor farnosti. P. Jiří se s námi v promluvě podělil o své zážitky z misijních cest. Všem přítomným připomněl jejich nezastupitelný podíl na šíření Božího království.

 

Netradiční byl pak průvod přinášení obětních darů. Postupně byly do rukou kněží vloženy tyto dary: Za světadíl  AFRIKA: glóbus - protože Pán Ježíš poslal své učedníky do celého světa; léky a sladkosti - protože přejeme všem lidem uzdravení na těle i na duši. Za světadíl  AMERIKA: domeček - jako znamení domova s přáním, aby děti celého světa našly svůj domov v rodinách a v Božském Srdci. Za světadíl  ASIE jsme přinesli v průvodu hračky a učební pomůcky, které symbolizují touhu po hře, vzdělání a zlepšení pracovních podmínek. Za světadíl  AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: kříž našeho Spasitele - misijní kříž, znamení naší víry. Modlili jsme se, aby se našli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou radostnou zvěst o Ježíši. Za světadíl  EVROPA byl přinesen obraz Svaté Rodiny, abychom právě a jen u nich hledali vzor a pomoc pro naše evropské rodiny. Obraz  mostu, který se nám podařilo postavit a který nám připomíná skutečnost a realitu, že chceme stavět mosty mezi všemi lidmi.  Stavebním materiálem nám bude modlitba, oběť, služba a tvořivost pro Ježíše. Víno a voda, chléb - dary, které budou proměněny v Kristovo Tělo a Krev. Je v nich síla, se kterou může člověk překonávat všechny těžkosti a životní překážky. A prosíme, ať je zvláštní posilou všem, kdo pracují ve světe jako misionáři.

 

Setkání doplnilo představení nových webových stránek loštické farnosti pod taktovkou Pavla Procházky, autora stránek. Následoval film o Ugandě, prezentace o náplni Papežských misijních děl a neodmyslitelná misijní burza propagační literatury a předmětů z misií. P. Jiří nám před závěrečným požehnáním daroval sošku Panny Marie ze Zambie, která bude putovat po rodinách našich farností. Při ní se budou rodiny a společenství setkávat na modlitbách a spolu s Matkou světových misií prosit o požehnání pro dílo, které tak velmi leží na srdci Božímu a jejímu Synu. Všem účastníkům z Loštic, Moravičan, Mohelnice, Palonína, Pavlova a Bouzova děkujeme za krásnou účast!

 

P. Pavol Kavec CM