Pastorační plán farností Loštice a Moravičany 2020

1. půlletí

Měsíc

Místo konání

Akce

Datum a čas

Zodpovědný koordinátor

Leden

Lošice

Tříkrálová sbírka

3.-4.1.  pá - so

D. Slouková

Morav.

Tříkrálová sbírka

4.1. so

R. Adamcová

Únor

Lošice

Setkání loštických koledníků

19.2.  18:00 st

D. Slouková

Lo/Mo

Popeleční středa

26.2.  17:00 st

 

Duben

Lo/Mo

Adorace u Božího hrobu

11.4. 10:00/12:00 so

D. Slouková

Lo/Mo

Žehnání polím s Palomem, kaple u cyklostezky na Palonín

21.4.  16:30 út

M. Gieslová

Morav.

Adorační den a mládežnická mše sv. Adam’s family v 18h

24.4. 15-20:00 pá

 

Lo/Mo

Děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání, katedrála OL

25.4. so

 

Morav.

Hodová mše sv. Jiří, doprovod …

26.4.  8:00  ne

 

Květen

Morav.

Pouť ke kapli sv. Josefa

1.5.  14:00  pá

 

Lo/Mo

Pouť k sv. J. Sarkandrovi, ocenění zasloužilých farníků OL

9.5.  10:00 so

 

Morav.

Noc kostelů - Moravičany

22.5.  pá

J. Adamec

Morav.

Mše sv. v Mitrovicích u kaple sv.Jana N.

31.5.  17:00  ne

J. Bárta

Červen

Lošice

Památka sv. Pavlíny, mše u kapličky na cyklostezce

6.6.  18:00  so

M. Gieslová

Morav.

Mše sv. v Doubravicí – Nejsv. Trojice

7.6.  15:00  ne

J. Gottwald

Morav.

Slavnost Těla a krve Páně s procesí po mši v Moravičanech

11.6. 18:00 čt

R. Adamcová

Lošice

Slavnost Těla a krve Páně s procesí, dechovkou a hasiči

14.6.  9:30 ne

P. Havlíček

Lo/Mo

Pouť kněží na Sv. Hostýně

16.6. 10:00  út

 

Lo/Mo

Pouť do Gruzie a Arménie

16.6.-25.6.  so–so

 

Lošice

Mše sv. na Loštické slavnosti hudby a tvarůžků

28.6.  10:00  ne

 

 

Pastorační plán farností Loštice a Moravičany 2020

2. půlletí

Měsíc

Místo konání

Akce

Datum a čas

Zodpovědný koordinátor

Červenec

Lošice

Celodenní adorace Loštice

4.7.  10-18:00  so

D. Slouková

Lošice

Slavnost sv. Prokopa, patrona farnosti

5.7.  9:30  ne

 

Lošice

Farní odpoledne se skákacím hradem a poníkem

5.7. 15:00  ne

L. Konečný

Lošice

sv. Cyrila a Metoděje, hody v Pavlově

5.7.  11:00  ne

P. Kupková

Lo/Mo

Cyklo pout ke kapli sv. Antoníčka v Krakovci

13.7.  18:00  po

 

Morav.

Farní stanování, Moravičany

19.-25.7. ne–so

T.Horníčková

Srpen

Lo/Mo

Turisticko-poutní výlet, s knězem na horách SK

20.-22.8. čt–so

 

Lošice

Dětský příměstský tábor

24.-28.8. po–

 

Lo/Mo

Arcidiec. pouť rodin Sv.Hostýn

29.8. so

 

Září

Morav.

Farní den Moravičany

5.9.  14:00  so

J. Adamec

Lo/Mo

Poděkovaní za letošní úrodu

6.9. 9:30/8:45 ne

A.Veselá/R.A.

Lo/Mo

pouť na Střítěž

13.9.  14:00  ne

 

Lošice

Slavnost sv. Vincenta, 20 let Misijní společnosti v Lošticích

27.9.  18:00  ne

 

Lošice

Slavnost sv. Václava - Mše svatá v Obectově

28.9.  14:30  po

 

Říjen

Lošice

Pouť se mší u obrázku sv. Františka v lese nad Lomem

3.10 13:30  so

D. Slouková

Lošice

Mše svatá v Žádlovicích

7.10.  16:00  st

 

Lo/Mo

Nejmladší/nejstarší poutní místo SK Butkov/Skalka u Trenčína

10.10. so

R. Adamcová

Listopad

Lo/Mo

Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

1.11. 14:00/8:45 ne

 

Lošice

Požehnání loštického Betléma

29.11. 14:00  ne

 

Prosinec

Lošice

Zimní pouť k sv. Barborce

5.12.  13:30  so

P. Havlíček

Lo/Mo

Farní výlet na vánoční trhy

12.12.  so

 

Lo/Mo

Mše v noci Narození Páně

24.12. 21:00/20:00 čt

P. Havlíček

Lošice

Živý Betlém v podání dětí

25.12.  15:00  pá

 

V důsledku nouzoveho stavujsou akce nejbližších měsíců zastaveny.

Změna programu vyhrazena. P. Kristián Libant CM, administrátor