Pastorační plán farnosti Moravičany 2017

Pastorační plán farnosti Moravičany 2017

Měsíc

Akce

Datum

Leden

Tříkrálová sbírka

6.-8.1.  (pátek, sobota)

400. výročí založení Misijní společnosti (kazatel Ján Janček)

29.1. 8:00 hod.  (neděle)

Únor

Mládežnická mše

5.2.  8:00  (neděle)

24 hodin na faře pro  ministranty

27.– 28.2.  (pond.-úterý)

Březen

Popeleční středa

1.3.2017

Duchovní setkání u mariánských sloupů

9.3.  16:15  (čtvrtek)

400 let vincentského charizmatu kazatel Emil Hoffmann CM

26.3.  8:00  (neděle)

Duben

Mládežnická mše

1.4.  8:00  (neděle)

John E. Rybolt CM, prezentace s besedou na Sirkárně

11.4.  18:00  ( úterý)

Živá křížová cesta ulicemi Moravičan

14.4.  12:00  ( Velký pátek)

Adorace u Božího hrobu

15.4. 14:00-12:00 (sob.)

Adorační den a mládežnická mše sv. s Jiřinkami

22.4. 14:00/17:00 (sob.)

Slavnost sv. Jiří –hodová mše svatá

23.4.  8:00  (neděle)

Květen

Pouť  ke kapli  sv. Josefa

1.5.  14:00  (pondělí)

Duchovní setkání u mariánských sloupů

8.5.  9:00  (neděle)

Žehnání polím u piety v Lošticích u cesty do Moravičan s Pallomom

15.5.  18:00  (pondělí)

Mše sv. v Mitrovicích u kaple sv.Jana N.

28.5.  17:00  (neděle)

Červen

Duchovní setkání u mariánských sloupů

8.6.  17:15  (čtvrtek)

Noc kostelů

9:6.  (pátek)

Mše sv.  v Doubravicích – Nejsv. Trojice

11.6.  14:00  (neděle)

Svěcení jáhnů CM v Bratislavě

17.6  11:00  (sobota)

Slavnost Těla a krve Páně s procesí

15.6.  18:00  ( čtvrtek )

Slavnosti města Loštice, mše sv. s Jiřinkami

25.6.  9:30  (neděle)

Červenec

Celodenní adorace

1.7.  10:00-18:00  (sobota)

Slavnost sv. Prokopa, patrona farnosti

2.7.  9:30  (neděle)

Farní odpoledne

2.7.  14:00  (neděle)

Duchovní setkání u mariánského sloupu

7.7.  18:45  (pátek)

Farní stanování, Moravičany

16-22.7.

Srpen

Duchovní setkání u mariánských sloupů

10.8.  17:15  (čtvrtek)

Celonárodní setkání mládeže, Olomouc

15.-20.8.

Farní výlet mládeži za krásami slovenských hor

21.-26.8.

Září

Mohelnický dostavník, mše s Jiřinkami

3.9.  7:30  (neděle)

Duchovní setkání u mariánských sloupů

7.9.  17:15  (čtvrtek)

Farní den

9.9.  14:00 (sobota)

Lidové misie ve farnosti

16.-24.9.

Mládežnická mše

17.9.  8:00  (neděle)

Slavnost sv. Vincenta de Paul, zakladatele Misijní společnosti

24.9.  8:00  (neděle)

Slavnost sv. Václava

28.9.  8:00  (středa)

Říjen

Poděkovaní za  letošní úrodu

1.10.  8:00  ( neděle)

Biřmování

8.10. 9:30 Loštice (ned)

Duchovní setkání u mariánských sloupů

12.10.  17:15  (čtvrtek)

Děkanátní pout na Králíky

21.10.

Listopad

Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

2.11. 16:45 (středa)

Duchovní setkání u mariánských sloupů

9.11.  16:15  (čtvrtek)

Farní zabijačka  a jehněcí guláš

11.11.  (sobota)

Poutní zájezd do Fatimy

17.-24.11

Prosinec

Mládežnická mše, možno přijde Mikuláš

3.12.  8:00  (neděle)

Závěr Fatimského roku, zasvěcení obce a farnosti

10.12.  9:00  (neděle)

Farní výlet do Olomouce

16.12.  (sobota)

Mše sv. ze 4. neděle adventní

23.12.  17:00  (sobota)

Mše v noci Narození Páně

24.12.  20:00  (neděle)

Změna programu vyhrazena. Děkujeme Vám za pochopení!

P. Kristián Libant, CM

Administrátor