Pastorační plán farností Loštice a Moravičany 2021

  1. 1. pololetí

Měsíc

Místo konání

Akce

Datum a čas

Zodpovědný koordinátor

Leden

Loštice

Tříkrálová sbírka

2.-3.1.  pá - so

D. Slouková

Morav.

Tříkrálová sbírka

3.1. so

R. Adamcová

Únor

Lo/Mo

Popeleční středa

17.2.  17:00 st

 

Březen

Loštice

Hodová mše Palonín –Svátek sv. Josefa

19.3.  11:00  ne

L. Kvapilová

Duben

Lo/Mo

Adorace u Božího hrobu

3.5. 10:00/12:00 so

Hornišerová

Morav.

Adorační den a mládežnická mše sv. Adam’s family v 18h

24.4. 12-18:00 so

 

Morav.

Hodová mše sv. Jiří, doprovod Jiřinky…

25.4.  8:00  ne

 

Morav.

Žehnání polím a zahradám Moravičany

25.4.  9:00 ne

Tom Adamec

Loštice

Žehnání polím, kaple u Palonína

27.4.  16:30 út

M. Gieslová

Květen

Morav.

Pouť ke kapli sv. Josefa

1.5.  14:00  so

V. Čepová

Morav.

Noc kostelů – Moravičany  ??

28.5.  pá

J. Adamec

Lo/Mo

Slavnost prvního sv. přijímání v Lošticích

30.5.  9:30  ne

 

Morav.

Mše sv. v Mitrovicích u kaple sv.Jana N.

30.5.  17:00  ne

J. Bárta

Červen

Loštice

Památka sv. Pavlíny, mše u kapličky na cyklostezce

5.6.  18:00  so

M. Gieslová

Morav.

Slavnost Těla a krve Páně s procesí po mši v Moravičanech

3.6. 18:00 čt

R. Adamcová

Loštice

Slavnost Těla a krve Páně s procesí, dechovkou a hasiči ?

6.6.  9:30 ne

P. Havlíček

Morav.

Mše sv. v Doubravicí

6.6.  15:00  ne

J. Gottwald

Lo/Mo

Pouť kněží na Sv. Hostýně

8.6. 10:00  út

 

Loštice

Pomazání nemocných ?

11.6.?  9:30  pá

 

Morav.

Pomazání nemocných ?

13.6.?  8:00  ne

 

Loštice

Mše sv. na Loštické slavnosti hudby a tvarůžků ?

27.6.  10:00  ne

 

Změna programu vyhrazena, P. Kristián Libant CM, administrátor

Pastorační plán farností Loštice a Moravičany 2021

  1. 2. pololetí

Měsíc

Místo konání

Akce

Datum a čas

Zodpovědný koordinátor

Červenec

Loštice

Celodenní adorace Loštice

3.7.  10-18:00  so

Hornišerová

Loštice

Slavnost sv. Prokopa, patrona farnosti

4.7.  9:30  ne

 

Loštice

Farní odpoledne se skákacím hradem a poníkem ?

4.7. 15-18:00  ne

L. Konečný

Loštice

sv. Cyrila a Metoděje, hody v Pavlově

5.7.  11:00  po

P. Kupková

Lo/Mo

Turisticko-poutní výlet - s knězem na horách SK

10.-14.7. so–st

P. Kristián

Lo/Mo

Cyklo pout ke kapli sv. Antoníčka v Krakovci

13.7.  16:00  út

 

Morav.

Farní stanování, Moravičany

25.-31.7. ne–so

T.Horníčková

Srpen

Loštice

Dětský příměstský tábor

23.-27.8. po–

P. Ján

Lo/Mo

Arcidiec. pouť rodin Sv.Hostýn

29.8. so

 

Září

Morav.

Farní den Moravičany

4.9.  14:00  so

J. Adamec

Lo/Mo

Poděkovaní za letošní úrodu

5.9. 9:30/8:00 ne

A.Veselá/R.A.

Lo/Mo

pouť na Střítěž

12.9.  14:00  ne

 

Lo/Mo

pouť Butkov/Skalka u Trenčína ?

11.9. so ?

R. Adamcová

Morav.

Žhnání prapora Sokol

18.9.  13:00 so

R. Adamcová

Loštice

Slavnost sv. Vincenta

27.9.  18:00  po

 

Loštice

Slavnost sv. Václava - Mše svatá v Obectově

28.9.  14:30  ut ?

 

Říjen

Loštice

Pouť se mší u obrázku sv. Františka v lese nad lomem

2.10 13:30  so

D. Slouková

Loštice

Mše svatá v Žádlovicích

6.10.  16:00  st

 

Listopad

Lo/Mo

Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

1.11. 14:00/8:45 so

 

Lo/Mo

Neposkvrněná Panna Marie Zázrační medaile – Setkání SZM ?

27-11.  so

 

Prosinec

Loštice

Požehnání loštického Betléma

1.12. 14:00  st

J. Beneš

Loštice

Zimní pouť k sv. Barborce

4.12.  13:30  so

P. Havlíček

Lo/Mo

Farní výlet na vánoční trhy

11.12.  so ?

 

Lo/Mo

Mše v noci Narození Páně

24.12. 21:00/20:00

P. Havlíček

Loštice

Živý Betlém v podání dětí

25.12.  15:00  so

 

Změna programu vyhrazena, P. Kristián Libant CM, administrátor