Láska začíná doma


Německý spisovatel Ernst Wiechert (1887-1950) řekl: “Otec, matka, dítě – rodina – to je prastarý a stále nový trojzvuk, který tento svět drží pohromadě.” Jestli více méně všichni vnímáme současnost jako nepříliš harmonickou, může to být taky proto, že manželství je dnes bohužel likvidováno, zesměšňováno a imitováno nezávazným vztahem “na hromádce”. Jsou to skutečnosti, které se dotýkají nás všech. V uplynulém měsíci, 13. května jsme si různým způsobem připomněli sté výročí, kdy jako ocenění a uznání důležitosti ženy v rodině byl vyhlášen a poprvé slaven Den matek. Stalo se tak v USA a u nás byl tento den slaven od roku 1923 vždy druhou květnovou neděli. 15. května jsme si připomněli významný den, který OSN počínaje rokem 1994 vyhlásila jako Mezinárodní den rodin. A do třetice: na přelomu května – června 2012 proběhlo VII. světové setkání rodin v Miláně s papežem Benediktem XVI.
“Rodina je oblastí, která patří k nejcennějším darům lidstva. Z hlediska společenského poznání nemá dnes rodina žádnou alternativu. Kde jinde se může člověk odpovědnosti a obětavosti? Kde jinde může lépe zrát než v rodině, která je založena na láskyplném, stabilním a rovnoprávném vztahu muže a ženy? Naše budoucí společnost bude natolik svobodná, spravedlivá, vlídná a tolerantní, nakolik rodiče dokážou dobře vychovat své děti. To nemůže udělat nikdo jiný. Individualismus a touha po osobním prospěchu, příznačné pro naši dobu, činí rodiny stále křehčími. Prvními obětmi se pak stávají děti, protože jsou zbaveny opory v jednotě rodičů. Jak to vypadá s rodinou dnes?
Podle nedávno zveřejněné statistiky 90% obyvatel naší země jako největší hodnotu svého života touží najít vhodného partnera a vydržet s ním v jednom manželství. Pro fakt, že je skutečnost jiná, je uváděno více důvodů: nedostatečná komunikace v rodinách, chybějící pozitivní vzory ve vlastní rodině, přesvědčení, že cesta k úspěšnému životu vyžaduje individualismus, neústupnost, tvrdost, dokonce i určité formy násilí. A tak jsme svědky toho, jak má nakonec stále méně mladých lidí odvahu se na někoho vázat, založit rodinu a dát život dětem. Bojí se ztráty zajímavého zaměstnání a společenské prestiže. Zkrátka a jasně řečeno: Mnoho lidí touží po cíli, ale nejsou ochotni jít po cestách, které k tomuto cíli vedou!
Je proto na místě vyjádřit uznání a poděkování všem, kteří se nebojí uváženě vstupovat do manželství a nebojí se mít děti, i když jejich příchodem do rodiny se radikálně mění nároky na oba rodiče, zvláště na matku, která ve většině případů přebírá hlavní tíhu péče. Nebojte se investovat do budoucnosti a žijte naplněni nadějí, že případné nepohodlí a s ním spojena oběť přinesou rodině a společnosti dobré ovoce. Početí a výchova dětí je jedinečným a nenahraditelným zdrojem skutečné prosperity společnosti a rodin samých, i když to naše současná společnost většinou neoceňuje.” To jsou slova z části listu katolických biskupů Čech a Moravy, který se četl v neděli 13. května 2012 při bohoslužbách v celé naší vlasti.
Láska začíná doma. Lásce se dítě učí tím, že je milováno. To si jednou odnese jako nejvzácnější dar do života. Vynikající papež bl. Jan XXIII. (1881 – 1963), napsal svým rodičům tato slova:
“Poté, co jsem v deseti letech opustil Váš dům, přečetl jsem mnoho knih, naučil se mnoha věcem, které jste mne nemohli naučit. Ale těch několik věcí, které jsem se naučil u Vás doma, zůstaly těmi nejznamenitějšími a oživují svým teplem ty mnohé ostatní, kterým jsem se naučil dlouhými léty studií a učení.” Přeji všem statečným rodičům, aby podobně jako on, napsaly jednou Vaše děti i Vám!
Pavel Kavec (Objektiv Mohelnice 6/2012)