Zajímavosti desetiletí r. 2004


14. - 16. 5. 2004 - Spojené farnosti Loštice a Moravičany uspořádali zájezd na Slovensko s duchovním programem. Poutníci navštívili nejdříve rodiště P.Pavla, Rajec. V blízké Rajecké Lesné shlédli slavný Slovenský betlém a po prohlídce byla v bazilice minor mše svatá.Cesta pak vedla přes Žilinu až na Spiš, do Bijacoviec. Zde v bývalém působišti P.Pavla byli poutníci ubytováni. Část nocovala v semináři Misijní společnosti a ostatní v rodinách, kde se  jim dostalo srdečného přijetí. V sobotu navštívili katedrálu sv. Martina v Spišském Podhradí a kněžský seminář Spišské diecézy. Na Mariánské hoře v Levoči byla sloužena mše svatá za doprovodu dechovky Bijacovčanka a hojné účasti věřících z Bijacoviec. Hlavním celebrantem byl Mons. Štefan Sečka, spišský pomocný biskup. Jako dar Levočské Panně Marii přinesli poutníci svá srdce a svíčky z Chráněné dílny v Paloníně.  

 

9. 6. 2004 se krajem prohnalo tornádo. Vichřice způsobila značné škody, poničila mnoho domů hlavně v Litovli a okolí.Bouře trvala cca 20minut, z některých domů odnesla střechy úplně. Vyvrátila asi 2000 stromů a přívalová vlna zatopila domy. Následky pohromy pomáhala odstraňovat Charita a dobrovolníci.

 

11. 9. 2004 - poutní zájezd ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí. Na místě posvátném poutníky přivítal a provázel P. Bernard Špaček OP. Po mši svaté v bazilice jsme navštívili zámek Lemberk a Zdislavinu studánku.

 

7. 10. 2004 - byla v kapli v Žádlovicích sloužena po mnoha letech mše sv. na poděkování za opravu a za Boží pomoc pro obyvatele Žádlovic. Opravu kaple sponsoroval majitel Metrie p. Petr John. Od tohoto dne se každoročně v říjnu, kolem Památky Panny Marie Růžencové zde slouží mše sv. za hojné účasti věřících.

 

17. 11. 2004 - jsme obnovili "Malou pouť" na Chlomek u Žádlovic. Zde oddávna stávala kaplička ke cti sv. Jana Křtitele. Postavili ji naší předkové na místě bývalého popraviště. ( poblíž je Žádlovický zámek ) Místo utrpělo zubem času. Díky dotaci z městského rozpočtu byla kaple restaurována na podzim roku 2004. Kovovou bránu zhotovil mistr kovářský p. Vlastimil Řmot, kříž dovnitř p. Zdeněk Fritscher ml. A tak se vytvořila další tradice. Každým rokem, někdy i za náročného počasí sem putují po mši sv. 17. listopadu ( Den boje za demokracii ) místní věřící. Setrvají zde v krátké modlitbě za všechny oběti totalitních režimů.

 

Papež Jan Pavel II. vyhlásil Rok Eucharistie. Přidali jsme každý týden , pravidelně v pátek , půlhodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí. Díky Bohu, lidí na adoraci začalo přibývat...

 

26. 12. 2004 - katastrofa v podobě tsunami na pobřeží jihovýchodní Asie. Odhaduje se, že ničivé zemětřesení a následná přívalová vlna si vyžádala cca 155.000 lidských životů a pět miliónů lidí se ocitlo bez přístřeší. Humanitární organizace z mnoha částí světa ihned vyslali na místa neštěstí pomoc. Lidem z Česka, kteří jeli na dovolenou "do ráje" se pobyt změnil v "peklo na zemi." Z naší vlasti zůstalo nezvěstných 11 lidí.