Loštická fara


LOŠTICKÁ  FARA

 

Nejstarší záznam ohledně farní budovy v Lošticích je z roku 1406. Tehdy byl farářem Jan Ješek z Poruby. Další zmínka je až z roku 1722, kdy bylo konstatováno farářem Karlem Jaichem, že "fara je jednoposchodová, v chatrném stavu a od tohoto roku se usiluje o její opravu..."

Zadní část a vůbec v podobě, jak ji známe dnes byla přestavěna v roce 1781. Je nutno připomenout, že v sedmdesátých letech minulého století ( za totality komunismu ) byl návrh, aby se farní budova demolovala a na její místo byla postavena tělocvična pro Základní školu. Pan farář ( tehdy Josef Černý ) se měl přestěhovat do paneláku. Naštěstí, v poslední chvíli se situace změnila a fara zůstala na svém místě.

Renovaci fary nastartoval příchod členů Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, slovenské provincie, 16. 8. 2000. Místnosti fary byly postupně renovovány, shnilé podlahy vyměněny a sanovány, aby mohly sloužit důstojnému bydlení misionářů, kteří zde mají od roku 2005 sídlo Misijního týmu, který se aktivně věnuje moderování duchovních obnov a misíí v České republice.