Bílovice a Březolupy - duchovní obnova


Poslední letošní výjezd misionářů z Loštic se uskutečnil týden před 4. nedělí adventní ve farnosti Bílovice a Březolupy. Během těchto dní jsme navštívili celkem šest obcí.

Každý den byl čas na osobní modlitbu před svátostným Kristem. Věřící měli možnost přijmout svátost smíření a v hojném počtu toho opravdu využili. Starším věřícím jsme udělili svátost pomazání nemocných a celé společenství se zúčastnilo slavení Eucharistie. Po mši svaté jsme se při společné katechezi věnovali vztahům v rodinách i mezi lidmi vůbec. Společně jsme se zamysleli nad konflikty v rodině a hledali jsme způsoby, jak je zvládat a správně řešit.

Chtěli bychom poděkovat všem za krásné společenství, které bylo opravdu živé. Děkujeme otcům Jiřímu a Zdeňkovi za příjemné kněžské společenství, které jsme v průběhu týdne vytvořili.

Všem vyprošujeme od Všemohoucího Boha pěkné prožití vánočních svátků. Ať narozený Ježíš žehná Vám i Vašim věřícím na každém kroku v novém roce 2011.

 

 

P. Stanislav Bindas, CM.