DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI VELKÁ BYSTŘICE 29. 11 – 1. 12. 2013


 

“Nalezne syn člověka na zemi  víru, až přijde?” ( porov. Lk 18,8)
Ústřední myšlenka první promluvy duchovní obnovy ve farnosti, kde jsme před rokem s Boží pomocí moderovali lidové misie.
Více než po roce jsme na pozvání našeho spolubratra v kněžství, P. Josefa Opluštila, opět zavítali do farnosti na periferii Olomouce.
Farní kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli v závěru liturgického roku, na počátku Adventu 2013 zval místní farníky ke ztišení a přemýšlení o čase, který je z Boží milosti za námi a který přinesl řadu zkušeností a zážitků
Šíření a prožívání víry svým životem je poslání, které nám svěřil Kristus a za které neseme všichni zodpovědnost.
Jak na tento úkol v praxi?
1. Vpustit Ducha svatého do svého srdce skrze svátost smíření, posilovat víru častým přijímáním Eucharistie, Božím slovem a modlitbou. To přináší do srdce člověka jasno, radost, dobrosrdečnost a ochotu ke službě bližním.
2. Mít smysl pro humor a učit se pozitivnímu myšlení.
3. Nepouštět se do hádek pro víru: Nenuťme nikoho, co musí dělat. To už tady bylo. To Ježíš nedělal. A jak to Ježíš dělal? Modlil se a žil tak, že na něj lidé hleděli s úžasem a začali ho napodobovat...
Zde je několik myšlenek z obsahu témat duchovní obnovy.
Děkujeme za pozvání, přátelské přijetí, ochotu k naslouchání a celé farnosti vyprošujeme požehnaný Advent!
P. Pavel a P. Lubomír, misionáři sv. Vincence de Paul