Habemus papam!

 

Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
qui sibi nomen imposuit Franciscum

Jorge Mario Bergoglio, SJ,

se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires.

Na kněze byl vysvěcen 13. prosince 1969 jako jezuita. Působil poté jako novicmistr v San Miguel, kde zároveň vyučoval teologii. V letech 1973–1979 byl provinciálem jezuitů v Argentině a v letech 1980–1986 rektorem filozofické a teologické fakulty v San Miguel. Po dokončení doktorských studií v Německu působil jako zpovědník v Córdobě.

20. května 1992 byl jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires, biskupské svěcení přijal 27. června téhož roku. Dne 3. června 1997 se stal biskupem-koadjutorem a biskupského stolce v Buenos Aires se ujal 28. února 1998. Zároveň působil jako ordinář věřících východního ritu v Argentině. V letech 2005–2011 byl předsedou Argentinské biskupské konference.

Kardinálem jej jmenoval papež Jan Pavel II. dne 21. února 2001.

13. března 2013 zvolen jako 265. nástupce sv. Petra a vyvolil si jméno František.

 

Modlitba za papeže

Bože, tys povolal svého služebníka Františka,

aby jako nástupce apoštola Petra vedl tvůj lid;

dávej mu sílu,

aby věrne plnil, čím ho Kristus pověřil,

a posiloval své bratry a sestry,

a celá církev ať je s ním spojena poutem jednoty, lásky a pokoje,

abychom pod jeho vedením směřovali k tobě

a u tebe dosáhli plnosti pravdy a života. Amen.

 

vděční věřící z Loštic a Moravičan

 

 

foto: web