Duchovní obnova ve farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí 12. 12. – 16. 12. 2012


 

Na poslední  duchovní obnovu v roce 2012 jsme přijali pozvání do farnosti Stará Ves n.O., ležící v okrese Ostrava-město, podél říčky Ondřejnice, nedaleko jejího ústí do Odry.
V časech dávných (1560-1570) zde postavil rod Syrakovských z Pěrkova renesanční zámeček a přestavěl taky místní dominantu obce, kostel sv. Jana Křtitele.
Ve farnosti má své místo Centrum mládeže ostravsko-opavské diecéze. Diecézní středisko startovalo 1. září 1997 a od toho dne slouží fara a kostel farníkům a mládeži. Pro centrum byl pořízen vagon Anežka,
který se nachází v prostorách farní zahrady a slouží zde jako ubytovna. Místní duchovní otec a ředitel DSM P. Kamil Strak ( vysvěcen 2004),  připravil po dohodě s námi bohatý program.
Hned ve středu jsme měli vstup do hodiny náboženství, pak setkání se seniory na faře a mši svatou v kostele. Ve čtvrtek po mši svaté jsme navštívili rodiny a v místní škole jsme měli prezentaci o misii na Hondurase
pro žáky 6. třídy. Děkujeme panu řediteli a pedagogům za tuto možnost a srdečné přijetí. Večer byla adorace a možnost přistoupit ke svátosti smíření.
V pátek v 6.15 byly roráty s pěknou účastí dětí a scénkou, kterou připravil místní tým mladých moderátorů. Navštívili jsme nemocné ve farnosti a v 17. 00 přijali pozvání k besedě, kterou s námi na zámečku moderoval P. Michal Jadavan, zdejší kaplan.
Sobotní program začal mší sv. v 8 hod. a po ní byla možnost přistoupit ke svátosti smíření před blížícími se Vánocemi.
V 15. 00 hod byla misijní promluva pro rodiny s dětmi a divadlo místních dětí. Nacvičili si z Bible část příběhu o Danielovi. Měli to moc pěkné.
Malé misie končili mší svatou v neděli 16. prosince v 10. 30 hod.
Děkujeme P. Kamilovi a jeho týmu za pozvání a celé farnosti za srdečné přijetí.
Všem vyprošujeme požehnané Vánoce a hojnost Božího požehnání do dalšího života!
P. Pavel a P. Lubomír, misionáři