PROGRAM MISIJNÍHO TÝMU NA ROK MILOSRDENSTVÍ 2016
„Nejen proto se stal Syn Boží člověkem, aby nás spasil,
ale abychom i my byli zachránci a pracovali na spáse duší.“
sv. Vincent de Paul
Bratři a sestry, přátelé!
V roku Božího milosrdenství, díky Bohu pokračuje i dílo svatých misií!
Děkujeme Vám za duchovní podporu, vkládáme Vás do našich modliteb a
prosíme o modlitby, aby Pán v milostivém roce žehnal všem, ke kterým nás
posílá:
SVATÉ MISIE :
ŠLAPANICE (diecéze brněnská)                                                   21. února  – 28. února 2016
ZVOLE (arcidiecéze olomoucká)                                                  17. dubna – 24. dubna 2016
DLOUHÁ LOUČKA  (arcidiecéze olomoucká)                            29. května – 5. června 2016
PŘIBYSLAV (diecéze královéhradecká)                                       16. října – 23. října 2016
DUCHOVNÍ OBNOVY
LIBÁŇ (diecéze litoměřická)                                                         12. února – 14. února 2016
SLOUPNICE (diecéze královéhradecká)                                      18. března – 20. března 2016
MORAVANY (diecéze brněnská)                                         17. listopadu – 20.listopadu 2016
V případě zájmu se ozvěte na kontaktní adresu                              P. Pavel Kavec CM
+420 723 723 728
kaveccm@gmail.com

PROGRAM MISIJNÍHO TÝMU NA ROK MILOSRDENSTVÍ 2016

„Nejen proto se stal Syn Boží člověkem, aby nás spasil,

ale abychom i my byli zachránci a pracovali na spáse duší.“

sv. Vincent de Paul

Bratři a sestry, přátelé!

V roku Božího milosrdenství, díky Bohu pokračuje i dílo svatých misií! Děkujeme Vám za duchovní podporu, vkládáme Vás do našich modliteb a prosíme o modlitby, aby Pán v milostivém roce žehnal všem, ke kterým nás posílá:


SVATÉ MISIE:

ŠLAPANICE (diecéze brněnská)                    21. února  – 28. února 2016

ZVOLE (arcidiecéze olomoucká)                  17. dubna – 24. dubna 2016

DLOUHÁ LOUČKA (arcidiecéze olomoucká) 29. května – 5. června 2016

Dolní Dobrouč (diecéze královéhradecká)    2. října - 9. října 2016

PŘIBYSLAV (diecéze královéhradecká)          6. listopadu – 13. listopadu 2016


DUCHOVNÍ OBNOVY:

LIBÁŇ (diecéze litoměřická)                         12. února – 14. února 2016

SLOUPNICE (diecéze královéhradecká)     18. března – 20. března 2016

MORAVANY U BRNA (diecéze brněnská)    8. prosince - 11. prosince 2016V případě zájmu se ozvěte na kontaktní adresu

P. Ján Jakubovič CM

mob. 604296423   

jakubovic.jan@gmail.com