Zajímavosti desetiletí r. 2009

 

2009 - ROK SV. PAVLA

 

25. 1. 2009 - na Svátek Obrácení sv. Pavla, slavila Misijní společnost sv. Vincence de Paul, Slovenská provincie, 20 let své existence. Slavnostní mši sv. doprovázela kapela A.M. Úlet z Moravičan.

 

29. 1. 2009 - skupina 21 poutníků z Loštic navštívila věhlasný Mohelnický betlém. Dlouholetý stavitel Mohelnického betléma, Pavel Aligátor Nenkovský všechny poutníky obeznámil s historíí, realitou, radostmi i starostmi tohoto skvostného díla.

 

4. 2. 2009 "praskala ve švech" kavárna Sirkárna, kde naší poutníci prezentovali dvd s fotografiemi z pouti do Izraele. Zvláštní poděkování patří P.Pavlovi Vandžurovi, který toto dvd na základě bohaté fotodokumentace vygeneroval.

 

4. 5. 2009 v rámci Roku apoštola Pavla putovaly naše farnosti do Itálie.Po tradiční a velmi důležité mši svaté směřovala naše cesta nočním tranzitem do Itálie. První zastávka byla v Benátkách. Přivítalo nás deštivé počasí ale ani to nezabránilo tomu, abychom se do města romantiků nepustili...Po přesunu tradičním trajektem jsme navštivili chrám sv. Marka, kde byla sloužena mše svatá.. Pak kostel sv. Sebastiana, Santa Maria dei Frari, San Stefano a Santa Maria Formosa. Pokračování poutě nás vedlo kolem Padovy, Ferrary a Bologne. Nocleh byl na Rimini. Další den jsme navštívili Assisi, Porciunkulu, hrob sv. Františka a sv. Kláry. Naše zastávky v Římě :  hlavní římské baziliky: bazilika sv. Kříže, Laterán, bazilka sv. Petra, Santa Maria Maggiore a bazilika sv. Pavla za hradbami. Krásným zážitkem bylo domluvené setkání poutníků s bývalým nunciem v ČR, kardinálem Giovannim Coppou. Další zastávky: sv. Petr v okovách, bazilka sv. Klimenta a hrob sv. Cyrila - Konstantína, Koloseum a Pantheon. Nevynechali sme ani fontánu de Trevi a Španělské schody. Pak jsme cestou do Loreta navštívili malé městečko Monopello, kde jsme uctili posvátnou roušku s obličejem Kristovy svaté tváře. Poslední zastávkou byla Padova a především bazilika sv. Antonína. Zde jsem uctili ostatky velkého světce naší církve a poděkovali mu za veškerou pomoc, nejenom v sekci "ztrát a nálezů" ... Domů jsme šťastně dojeli v pondělí 11. května. 

 

11. 5. 2009 - jsme slavili Den matek a rodiny. Akce se uskutečnila v příjemném prostředí kavárny Sirkárna. K občerstvení byly koláčke z dílny místních hospodyněk a na rožni točil raubířskou pan Lumír Konečný. Byla perfektní nálada.

 

23. 5. 2009 svátost biřmování  v Moravičanech vysloužil 17 biřmovancům olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. 

 

6. 6. 2009 - jsme putovali na známé mariánské místo, na hranice česko-polské, do Cvilína u Krnova.Po pobožnosti Křížové cesty zde byla sloužena mše sv. Cestou zpět jsme navšítivli Uhlířský vrch u Bruntálu s překrásnými zastaveními Křižové cesty. Byla to požehnaná pouť. Díky Bohu !

 

17. 6. 2009 byla poslední mše sv. s kaplanem P. Pavlem Vandžurou CM. Od nás odchází na další místo, do Košíc - Šace, na Východní Slovensko. Popřáli jsme mu hojnost Božích milostí a poděkovali za vše, co pro nás a pro misie ve třech letech působení v naší farnosti, udělal.

 

5. 7. 2009 na Slavnost apoštolů sv. Cyrila a Metodějě jsme mezi námi přivítali nového kaplana, P. Ľubomíra Konfederáka CM, rodáka z Milhostova, okr. Trebišov, SK. Popřáli jsme mu hojnost darů Ducha sv. a ochranu Panny Marie a sv. Vincence na jeho misijních cestách ! Odpoledne bylo požehnání nově opraveného kříže u silnice z Loštic do Moravičan.

 

28. 8. 2009 v rámci "Mohelnického dostavníku" koncertovala v kostele sv. Prokopa skupina  Bétel z Brna a BG Styl z Ostravy. Jejich přednes lahodil uším i srdci. Děkujeme !

 

26. 9. 2009 - jsme v České republice přivítali hosta nejvzácnějšího. Naší vlast navštívil papež Benedikt XVI. Program jeho pastorační návštěvy : uvítání na Ruzyni, návštěva chrámu Panny Marie Vítězné - Pražské jezulátko, návštěva pana prezidenta na Hradčanech, večerní chvály s řeholníky v katedrále sv. Víta. V neděli 27. 9. sloužil Sv. otec s biskupy mši svatou v Brně Tuřanech. Přítomno bylo asi 150. tisíc poutníků. V pondělí vrcholila jeho návštěva ve Staré Boleslavi. Zde nejdříve uctil památku sv. Václava, pozdravil nemocné kněze z blízkého Domova a pak se účastnil mše sv. na Proboštské louce.  Zde byli i naši poutníci a přítomno bylo více než 50 tisíc lidí. Podvečer odletěl Sv. otec zpátky do Říma.

 

17. 10. 2009 bylo u nás Setkání misijních spolupracovníků, neboli : Setkání spolupracovníků našeho misijního týmu. Přednášku měl doc. ThDr. Anton Adam, PhD., CM, který vyučuje dogmatiku v Kněžském semináři sv. Fr. Xavérského v Banské Bystřici, SK. V neděli se pak uskutečnilo Misijní odpoledne s naší laickou misionářkou Evou Dostálovou, která na misíích na Haiti pracuje. Na setkání přišlo asi 100 lidí. Děkujeme ji a přejeme hodně zdraví duše i těla pro její misijní povolání!