Kaple farnosti Moravičany


Známá kaplička u bývalé cesty do Loštic byla podle Jakuba Lolka postavena kolem roku 1713, kdy na Moravě řádil mor. Vnitř kapličky byl umístěn barokní obraz 14 svatých pomocníků v nouzi a soška Panny Marie. V roce 1815 byla přebudována Václavem Přečkalem. Za dob komunismu se téměř proměnila v ruinu. K záchraně došlo až po roce 1989. Za finanční pomoci Evropské unie a ochotě místního představenstva obce, byla kaplička zrestaurována v roce 2003 a posvěcena v roce 2005. Uvnitř je na zdi namalován obraz sv. Cyrila a Metoděje a symbol Moravičan od malíře pana Petra Herziga Dubického. Pravidelně zde bývá 5. července pobožnost k věrozvěstům v rámci slavnosti a farního dne.

 

Kaplička u továrny

Na tomto místě stála kaplička již v roce 1713, jak o tom píše Jakub Lolek. Tu dnešní vybudoval Ignác Kopp z č. 6. Koppové přišli do Moravičan z Police. Při opravě roku 1942 byl dřevěný reliéfní obraz Nejsvětější Trojice nahrazen obrazem sv. Otylie ( + r.720 ), který namaloval otec tehdejší vychovatelky u pana továrníka, pan Mráz. Kaplička dostala nový šat v roce 2009.

 

Kaplička sv. Floriána

Stojí dnes na křižovatce a byla zbudována obcí, jen není známo kdy. V době p. faráře Jana Karla Vraclavského ( 1731 – 1777 ) se k ní konaly průvody. Rekonstrukce kaple byla provedena v roce 1945, oprava střechy v r. 1956. Poslední oprava byla v roce 2005. Interiér stylově vymaloval pan Petr Herzig Dubický při příležitosti 120. výročí místního hasičského sboru. Kapli a prapor hasičů požehnal P. Pavel Kavec CM, administrátor, 5. 7. 2005.

 

Kaplička u bočního vchodu do ochozu hřbitova a kostela je sice v seznamu z r. 1833, ale její zakladatel je neznámý.

 

Kaple v Doubravici

Zakládací listina není. V roce 1893 jí dal při příležitosti svého 25 letého kněžského jubilea důkladně opravit P. Tomáš Wiedermann, doubravický rodák. Kapli věnoval sochu Immaculaty a obraz N. Trojice. Slavnostně byly posvěceny 28. 5. 1893. Poslední oprava kaple byla v roce 2005. Interiér vymaloval pan Petr Herzig Dubický. Od roku 2006 je zde 1x do roka sloužena mše svatá za živé a zemřelé občany Doubravice kolem svátku Nejsvětější Trojice.