Májový koncert v kostele sv. Jiří

 

V měsíci máji, který je zasvěcen Matce Boží Panně Marii Vás srdečně zveme na příjemné odpoledne v neděli 15. května do chrámu sv. Jiří v Moravičanech v 15.00 hod. Hrát a zpívat nám bude:

Mgr. Marie Nečasová, housle, varhany

Zuzana Kašparová, kytara

Adélka Hejlová, flétna, horna

Jaromíra Hejlová, varhany

foto z koncertu v Lošticích v r. 2010