Holešov - postmisijní obnova


Postmisijní duchovní obnova Holešov 3. -6. 6. 2010

Rok po misiích jsme se vrátili do farnosti Holešov, ve které působí dva kněží pan děkan František Cinciala a kaplan Josef Svoboda. I když jsme si vědomi, že misie mají pokračovat v osobním životě každého z nás, zvlášť v těchto dnech obnovy jsme se chtěli nad tím společně zamýšlet.

Hlavním tématem postmisijní obnovy byla slova „učedník a svědek Krista, který věrně následuje svého mistra“. Ten, kdo uvěřil v Krista a poznal ho „při lámání chleba“, nemůže zůstat na půli cesty. Je vybídnutý, aby pozorně poslouchal, objevoval a poznával své povolání, které náš Mistr očekává, že ho budeme naplno žít.

Slavností Těla a Krve Páně začala duchovní obnova, která byla zaměřena na prohloubení naší víry v tuto velkou svátost. Jednotlivá setkání s mládeží, dětmi i manžely měla za úkol prohloubit víru a také povzbudit do každodenního života. Katecheze v kostele pro starší farníky se setkala s velmi dobrým ohlasem. Mše svatá sloužená v Centru pro seniory, udělení svátosti smíření, sv. přijímání i pomazání nemocných, bylo pro ty, kteří nemohou chodit a jsou odkázáni na pomoc personálu, velkým dobrodiním.

Děkujeme panu děkanovi i jeho spolupracovníkům za hodnotné společenství, které jsme zde vytvořili.

 

 

P. Stanislav a P. Ľubomír, misionáři z Loštic