Janko Havlík – příklad i povzbuzení pro naši dobu


Janko Havlík – muž, kterému nebyl dopřán dlouhý život - jenom 37 let. Jeho život nebyl ukončen následkem tragédie nebo nějakého tělesného postižení. Smrt zkosila jeho krátký život, protože se nebál. Věděl, co chce a nebál se za tím kráčet. Narodil se 12. 2. 1928 na Slovensku ve vesnici Vlčkovany na Záhoří asi 15 km od Hodonína. Vyrůstal ve skromných podmínkách. Po absolvování školy v Holíči odešel na gymnázium do Banské Bystrice. Po maturitě v roce 1949 vstoupil do Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul a začal přípravu na své kněžské povolání. Toto jeho rozhodnutí bylo násilně přerušeno, když v noci z 3. na 4. května 1950 státní bezpečnost zlikvidovala klášter. Kněží byli odvlečeni do soustřeďovacího kláštera do Hronského Beňadika a novici spolu s Jankem Havlíkem byli vyvezeni do Púchova, kde se podíleli na výstavbě přehrady. Po přeškolení v duchu marxizmu a leninizmu je propustili domů. Jankova touha po kněžství byla veliká, ale řád vincentínů, nebo lazaristů, jak se říká Misijní společnosti sv. Vincenta lidově, byl zrušen. Domluvil se proto s některými spolu - bratřími a kněžími, že přijedou do Nitry a tam budou tajně studovat teologii. Na tuto jejich aktivitu přišli a všechny je postavili před soud. Janko dostal za trest 10 let vězení, které prožil v uranových dolech na jáchymovsku. Propuštěn byl až v roce 1963, kdy bylo jasné, že už dlouho nevydrží. Zemřel 27. 12. 1965 na svátek sv. Jana evangelisty. Víc o jeho životě nám v neděli 21. 1. 2018 přijela něco říct skupinka žen z jeho rodné vesnice, která se časem přejmenovala na Dubovce. Doprovázela je jejich starostka Mgr. Dana Dorothea Mikulová a vicestarostka Katarína Ondrušová. Připravily si ne jenom mluvené slovo o jeho těžkém životě, ale doplnily ho i krásnými písněmi ke cti tohoto novodobého hrdiny.  Vystoupení probíhalo v Lošticích po mši svaté a v Moravičanech ve 14:00. Děkujeme ženám z Dubovec, které překonaly nepříznivé počasí i asi 200km vzdálenost, aby se s námi mohly podělit a obohatit náš život o toto svědectví života. Zároveň přivezly se sebou putovní výstavu o životě tohoto Božího služebníka, která bude v Lošticích do 3. 2. 2018, pak se přesune do Moravičan, kde bude do 11. 2. 2018. Výstavu si můžete prohlédnout 30 minut před každou mší svatou. Tak co na závěr říct? Snad to nejdůležitější: Když Pán Bůh dá, jednou budeme uctívat Janka Havlíka na oltářích církve jako blahoslaveného. Vyzývám vás tedy, abyste prosili Boha o tuto milost nejenom pro slovenskou církev, ale i pro českou, protože tady v Čechách Janko trpěl a utvrzoval se ve své víře. Nebojme se prosit Boha a nebojme se modlit i k Jankovi Havlíkovi, aby se přimlouval u Boha za prohloubení víry v naších životech i v životech naších blízkých.