Kutná Hora - lidové misie


Lidové misie Kutná Hora 5. 11. - 14. 11. 2010

Město Kutná Hora je známé nejen v Čechách, ale i po celém světě předevšími svými stříbrnými doly, katedrálou sv. Barbory, katedrálou Matky Boží, chrámem sv. Jakuba, i dalšími náboženskými a historickými památkami.

Farní kostel, s jehož stavbnou se začalo již v roce 1330, byl původně zasvěcen Panně Marii, později sv. Jakubovi. Správcem farnosti je arciděkan Jan Uhlíř, který pozval misionáře sv. Vincence ohlašovat lidové misie. Ty jsou podle vzoru sv. Vincence zaměřené především na vykonání dobré generální zpovědi, což se s Boží pomocí podařilo. Jednotlivá setkání s dětmi, mládeží, manžely a seniory byly zaměřené na prohloubení vztahu s Bohem.

Kromě duchovního programu jsme si také prohlédli katedrálu sv. Barbory i Matky Boží, kostnici v Sedlci a také jsme sfárali do stříbrných dolů, i když jsme žádné stříbro nenašli.

Děkujeme P. Janu za kněžské společenství, které jsme vytvořili i věřícím za jejich pozornost, vnímavost a starostlivost o nás i o Boží slovo.

Pán požehnal námahu misionářů i jejich službu, což bylo zvlášť viditelné při generálních zpovědích.

P. Stanislav a P. Ľubomír.