MAMINKY MAJÍ CIT PRO DETAILY


Žil jeden mladý chlapec, který se chtěl oženit. Znal tři sestry, všechny krásné jako obrázek, ale on nevěděl, pro kterou se rozhodnout. A tak požádal o radu svou matku. Matka mu poradila, aby pozval na návštěvu všechny tři dívky, dal jim sýr a pozoroval, jak ho budou krájet. Mladík radu přijal a dívky pozval.

První dívka sýr ve velkém spěchu zhltla i s tvrdým okrajem.

Druhá dívka rychle okrájela tvrdý okraj, ale udělala to tak neopatrně, že spolu s ním odřezala i hodně dobrého sýru a všechno bez rozdílu vyhodila.

Třetí dívka opatrně odkrájela okraje sýru, ani moc, ani málo.

Matka, která všechny tři pozorovala, neměla žádné pochybnosti.

Řekla synovi: „Ožeň se s tou třetí!“

Anglický spisovatel Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) tomu dobře rozumí, napsal: „Tak velké srdce jenom matka má, tak velkou lásku k maličkostem.“

Mnoho věcí kolem nás bereme jako „maličkosti,“ tudíž unikají naší pozornosti.

A mnohdy je skutečně nevnímáme.

ŽENA – MATKA,  má od Boha cit pro „detaily“ běžného života.

Při příležitosti Dne matek děkuji Vám, maminkám za to, že dáváte v tom „běžnému“ provozu své srdce do služby rodiny, církvi a společnosti!

 

Objektiv Mohelnice 5/2013         Pavel Kavec