Informace farností č. 24.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

12.6.

B

Slavnost Nejsvětější Trojice

26.6. Pavlov  18:00

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice  9:30

Za + Boleslava Ryšavého, rod. Ryšavých, Novákovu, Zabloudilovu a Karkošovu

Bíla Lhota 11:00

Za + Quido Riedla a zahradníky

Doubravice 15:00

Za živé a zemřelé obyvatele Doubravice

Úte. 14.6.

Z

11. týden v mezidobí

Loštice  7:30

 

Stř. 15.6.

Č

Sv. Víta, mučedníka

Loštice  18:00

 

Čtv. 16.6..

B

Slavnost Těla a Krve Páně

Bíla Lhota 18:00

 

Moravičany 18:00

s procesí

Za + P. Mons. Josefa Nováka, rod. Kupčíkovu Mons. P. Josefa Olejníka, sestru a dvo

Za rod. Bártovu, Chmelařovu, vešk. příb. a dvo

Pát. 17.6.

Z

11. týden v mezidobí

Loštice  18:00

Na úmysl dárce

Sob. 18.6.

Z

11. týden v mezidobí

Bratislava

Svěcení novokněží Misijní společnosti

Neděle

19.6.

Z

12. neděle v mezidobí

3.7. Hody sv. Prokopa

Moravičany 8:00

Za rod. Sovovu, Čulíkovu, Čecháčkovu, Neborovu, Kozelkovu, Prchalovu a dvo

Za Aloise Petříka, manželku, Jiřího Lukáše, rodiče, bratra, vešk. příb. a dvo

Za Vladimíra Haniše, manželku Marii, syna Vladimíra a za živou a + rod. Hanišovu

Loštice  9:30

křest 12:00

Poděkování Bohu za 50 let života

 

Bíla Lhota 11:00

Za + Zdeničku Mikulíkovou, živou a + rodinu Mikulíkovu a Františkovu

Farní informace najdete na www.falostice.cz Viď. také veřejná facebooková skupina Farnost Loštice

  • Dnes odpoledne v 15:00, na Slavnost Nejsvětější Trojice, vás zveme na výroční mši sv. do Doubravice. Obětována bude za všechny živé a zemřelé obyvatelé Doubravic.
  • V Lošticích v Prokopce bude dnes v 17:00 přednáška O. Jana Jakuboviče o misijní zkušenosti na Hondurasu.
  • Slavnost Těla a Krve Páně s oltáříky a procesím budeme slavit v Moravičanech ve čtvrtek 16.6. v 18:00  a v Lošticích v neděli 19.června v 9:30hod.
  • /L/ V sobotu v penzionu mše sv. slavená nebude. Jedeme na svěcení novokněží Misijní společnosti a prosíme o modlitby za nich.
  • V neděli 19.6. už v 16 hod. bude poslední závěrečné setkání dětí z náboženství a také děti ze všech farností. Setkání bude na farním dvoře v Lošticích. Přineste si něco na opékání.
  • V sobotu 25.6. bude v 9hod mše sv. na zahájení Loštických slavností hudby a tvarůžků v sportovním areály TJ Slavoj.
  • V novém školním roku začneme přípravu na biřmování. Přihlásit se můžou děti od 14 let, ale také všichni dospělí, kteří mají zájem o přijetí této svátosti. Nahlaste na faře své jméno a telefonní kontakt.
  • Sbírka z minulé neděle na auto pro misii Honduras: Loštice 5.878 a dary 5.800 Kč,  Moravičany 15.434 Kč,  Bíla Lhota 1.280 a dary na auto 12.000 Kč.   Dnes je sbírka na církevní školství.  Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

Mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský stolec 2. července 2022 v 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V 18 hodin se nový arcibiskup pomodlí za arcidiecézi u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Všichni jsou srdečně zváni

  • Pátek 1. 7. cestovatelská přednáška na téma: Pěšky z Havířova do Instanbulu. KC Beseda.
  • Sobota 2. 7. zahradnická brigáda ve Farské zahradě v Moravičanech.