Informace farností

Loštice Moravičany Bíla Lhota

1.

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

6.1.

B

Slavnost Zjevení Páně

Moravičany 8:00

Carmen

Za živou a + rod. Wiedermannovu, Blektovu, Šmoldasovu a Peřinovu

Loštice 9:30

rekapitulace

Za živé a zemřelé farníky

Bíla Lhota 11:00

Carmen

Volný úmysl

Palonín 11:00

Na úmysl dárce

Úterý

8.1.2019

B

Úterý po Zjevení Páně

Loštice 7:30

Na úmysl dárce

Středa

9.1.

B

Středa po Zjevení Páně

Loštice 17:00

Za B. požehnání a dary DS pro vnučku

Čtvrtek

10.1.

B

Čtvrtek po Zjevení Páně

Moravičany 17:00

Na úmysl dárce

Bíla Lhota 18:00

Volný úmysl

Pátek

11.1.

B

Pátek po Zjevení Páně

Loštice 17:00

Na úmysl dárce

Sobota

12.1.

B

Sobota po Zjevení Páně

Penzion 9:00

Volný úmysl

Neděle

13.1.

B

Svátek Křtu Páně

Moravičany 8:00

rekapitulace

Za živé a zemřelé farníky

Loštice 9:30

Poděkování za 50 let života

Bíla Lhota 11:00

Volný úmysl

Pavlov 11:00

27.1.2019 mše v17:00

Na úmysl dárce

 

 • Od nového roku budou nedělní mše sv. v Bíle Lhote žačínat v 11:00h.

 • Dnes, neděli 6.1. zazpívá na mši sv. v Moravičanech a v Bíle Lhotě pěvecký sbor Carmen z Mohelnice.

 • Náboženství začne po prázdninách 8.-9. ledna 2019.

 • /L/ Lidovci zvou na Lidový ples, který bude v kulturním domě v Lošticích 19.1.2019 ve 20hod. Vstupné v předprodeji 120Kč, na míste 150Kč.

 • Po obnově lidových misií putuje dřevěná kaplička se sochou Panny Marie po domech a rodinách i v Lošticích, i v Moravičanech. Rodiny, nebo jednotlivci, který chcete přivítat sochu Panny Marie ve své domě, se můžete dopsat ne seznam na stolku. Naleznete tam i letáčky s modlitbami a více informacemi o Sdružení zázrační medaile.

 • /L/ Tříkrálová sbírka ve Vlčicích bude příští sobotu 12.1. dopoledne.

 • Sbírka v Lošticích 30.12 – 3.280 Kč, 1.1. - 2.950

  v Moravičanech 30.12. - 1.484 Kč, 1.1. - 1.488

  v Bílé Lhote 30.12. - 894 Kč, 1.1. - 1.580.

   Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.