Informace farností

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

20.

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

19.5.

B

5. neděle velikonoční

2.6.  Pavlov 11:00

Moravičany 8:00

Za rodinu Adamcovu, Nikodémovu, Kubánkovu, Horákovu, Válkovu, Kuchaříkovu, Fritscherovu a dvo

Za Libuši Šmídovou, rodiče a dvo

Loštice  9:30

Za Karla, Viktorii, Zdenka a Jarmilu

Bíla Lhota 11:00

Za + Ludmilu Kohoutkovou, živou a + rodinu Kohoutkovu a Františkovu

Pavlov 18:00

Za živé a zemřelé farníky

Úter. 21.5.

B

Úterý po 5. neděli velikonoční

Loštice  7:30

Volní úmysl

Stř. 22.5.

B

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Loštice 7:30

Volní úmysl

Čtv. 23.5.

B

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

Bíla Lhota 17:00

Na úmysl dárce

Moravičany 18:00

Za rod. Chmelařovu, Bártovu a dvo

Pát. 24.5.

B

Pátek po 5. neděli velikonoční

Loštice  18:00

NOC KOSTELŮ

Za všechny úmysly napsané během večera Noci kostelů

Sob. 25.5.

B

Sv. Bedy Ctihodného, učitele církve

Penzion  9:00

Ke cti a chvále Panně Marii

Neděle

26.5.

B

6. neděle velikonoční

den modliteb za pronásledované křesťany

9.6. Palonín 18:00

Moravičany 8:00

Za manž. Dvořákovy, syny, vnuka, snachu, za manž. Prokešovy a syna, manž. Šafářovy a syna

Za rod. Furmánkovu, Chmelařovu, vešk. příb. a za nemocnou osobu

Za Jarmilu Krňákovou, nem. maminku, za bratra, vešk. příb. a dvo

Loštice  9:30

Volní úmysl

Bíla Lhota 11:00

Za nedožitých 80 roků s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Palonín  ---

Mitrovice 17:00

Za živé a zemřelé obyvatele Mitrovic

 

 

  • /L/ V úterý i ve středu budou mše sv. v Lošticích ráno v 7:30h.
  • /L/ Začátkem týdne ještě chlapy spravují přístup ke zvonům.  Ve čtvrtek 8:30 prosím ženy i muže k úklidu zpřístupněného prostoru věže a nachystání kostela na program Noci kostelů.
  • Srdečně zveme všechny občané z Loštic i okolí na Noc kostelů do kostela sv. Prokopa v Lošticích už tento pátek. Program:

15:30  Dětský pěvecký sbor MŠ Loštice SEDMIKRÁSKY

16:10  Dětský pěvecký sbor VĚTRNÍK ZŠ Loštice

16:50-17:30  ZUŠ A. Kašpara Loštice

18:00  Mše sv. obětovaná na vámi napsané úmysly

19:00  Julián Orlický – klavír

19:45  Ve 2 doma (komorní kvarteto)

20:45 -21:00 Fanfáry z kostelní věže

Průvodní program 15:30–17:30

Možnost prohlídky zvonů a výhled z věže kostela

Možnost zapálení svíčky u sochy Panny Marie a napsání proseb, za které bude sloužena mše svatá v 18:00h.

Promítání fotek z aktivit farnosti.

Srdečně Vás zveme, vstup je zdarma.

  • Příští neděli nebude mše sv. v Paloníně, věřící nejenom z Palonína zveme  na výroční mši sv. do Mitrovic, která bude slavena v 17:00.
  • Sbírka z minulé neděle na křesťanská média byla: Loštice 3.338 Kč,  Moravičany 19.413 Kč,  Bíla Lhota              Kč.  Příští neděli je sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. K tyto sbírce jste si v minulotýdenním bulletinu FI mohli přečíst povzbudivý list biskupů.  Pán Bůh ať vás odmění vaši štědrost.