Informace farností č. 39.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

27.9.

B

Slavnost sv. Vincenta de Paul CM

11.10.  Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, nem. osobu

Na úmysl dárce

Loštice  9:30

Poděkování P.Bohu za 30 let manželství a požehnání pro celou rodinu

Bíla Lhota 11:00

Za Františka a Annu Snášelovy

Pavlov   11:00

Za živé a zemřelé farníky

Pondělí 28.9.

Č

Slavnost sv. Václava, patrona českého národa a olomouckého chrámu

Moravičany 8:00

Za živou a + rod. Wiedermannovu, Blektovu, Šmoldasovu, Peřinovu a Lotockých

Loštice  9:30

Za dary Ducha Svatého pro studenty

Bíla Lhota 11:00

Za živou a + rodinu Štenclovu

Út. 29.9.

B

Svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela, arch.

---

---

Stř. 30.9.

B

Pam. sv. Jeronýma, uč. církve

Loštice  18:00

Za + manžela a švagra

Čtv. 1.10.

B

Pam. sv. Terezie id Dítěte Ježíše, uč. církve

--

--

Pát. 2.10.

B

Pam. sv. Andělů strážných

Loštice  18:00

Za + rodiče Šilberské, Balcárkovy, děti a živou rodinu

Sob. 3.10.

B

Pam. sv.Františka z Assisi

14:00  pouť k obrázku sv. Františka,    15:00  mše

Neděle

4.10.

Z

27. neděle v mezidobí

20 let CM v Lošticích

18.10.  Palonín 17:00

Moravičany 8:00

Za živ. a + rod. Furmánkovu, Chmelařovu, Oborných, vešk. příb. a dvo

Loštice  9:30

Za + manžela Františka, dvoje rodiče, živou a + rod a dvo

Za živé a zemřelé farníky

Bíla Lhota 11:00

Za živé a + občany Hrabí - hodová

Palonín Ø

--


  • Zítra na Slavnost sv. Václava slavíme mše ve farních kostelech jako v neděli. Mše sv. v Obectově vzhledem šířícímu se covidu letos nebude.
  • Ve čtvrtek, před 1. pátkem navštívím nemocné.
  • V sobotu 3.10. zveme na pouť k obrázku sv. Františka, v lese nad lomem u Loštic s výkladem Petra Holiše o místních zajímavostech. Sraz. v 14h u koupaliště, v 15h bude mše ke sv. Františkovi u obrázku.
  • Příští neděli 9:30h slavíme 20 let příchodu CM do Loštic. Slavnostní kazatel bude P. Pavol Kavec CM, který aj s Fr. Jozefom Števicom CM před 20 lety přebírali tuto farnost. Po mši sv. váz zveme na vykopání 5 leté slivovice s malým občerstvením na farní dvůr.
  • Sbírka z minulé neděle Loštice 2.751 Kč; Moravičany 2.476 Kč,  Bíla Lhota 1.089 Kč.    Dnes je sbírka na Boží hrob. Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.  Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

 

/M/ Blahopřání. 80. narozeniny slaví paní Zdeňka Krobotová z Mitrovic. Boží požehnání, mocnou ochranu Panny Marie a vela zdraví přejí otcové vincentíni i farníci.