Informace farností č. 16.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

 

Sob. 17.4.

F

Zádušní mše

Z 3. neděle velikonoční

Loštice  14:00

Za + Františka Šilberského

 

B

Moravičany 18:00

Za rod. Bednářovu, Kubíčkovu, Hetmánkovu a dvo

 

Neděle

18.4.

B

3. neděle velikonoční

2.5.  Palonín 18:00

Moravičany 8:00

Za Pavla Wiedermanna, bratra Vladimíra, rodiče, vešk. příb. a dvo

Za rodinu Horákovu, Applovu, vešk. příb.

 

Loštice  9:30

Za + Stanislava Veselého, manželku, živou a + rodinu

 

Bíla Lhota 11:00

Za živou a + rod. Neborovu a Zatloukalovu

 

Palonín  18:00

Za živá a zemřelé farníky

 

Úte. 20.4.

B

po 3. neděli velikonoční

Loštice  7:30

 

 

Bíla Lhota 15:00

Pohřební mše za + Jaromíru Jonášovou

 

Stř. 21.4.

B

po 3. neděli velikonoční

Loštice  18:00

 

 

Čtv. 22.4.

B

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

Bíla Lhota 17:00

 

 

Moravičany 18:00

Na úmysl dárce

 

Pát. 23.4.

B

Svátek sv. Vojtěcha

Loštice  18:00

Poděkování za Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 

Sob. 24.4.

B

Svátek sv. Jiří, mučedníka

Moravičany 18:00

adorace od 12h

 

 

Neděle

25.4.

B

4. neděle velikonoční

Hodová mše ke cti sv. Jiří

9.5.  Pavlov   11:00

Moravičany 8:00

Za + P. Josefa Nováka, rod. Kupčíkovu, vešk. příb. a za + P. Josefa Olejníka, sestru a dvo

Za Josefa Pišla, rodiče, sourozence a dvo

 

Loštice  9:30

Za + Pavlu Seidlovou

 

Bíla Lhota 11:00

Za + Annu Vranešicovou a dvo

 

Pavlov  11:00

Za živá a zemřelé farníky

 

 

  • Příprava prvokomunikantů bude úterý v 19h a když nám to protiepidemiologická situace dovolí, slavnost 1. sv. přijímání bude 30. května 2021 v Lošticích.
  • /M/ V sobotu 24. 4 je v Moravičanech adorační den. Má to být podle možností farnosti celodenní adorace za nové kněžské povolání a za seminaristy. V ten den se také seminaristi modlí za nás, za naši farnost. Prosím, najdete si čas na adoraci v co největším počtu a přihlaste se do adorační služby. Adorace se v 18h ukončí mši sv. se Slavnosti sv. Jiří s hudebním doprovodem The Adamʾs family.
  • /M/ V neděli v 8h je Hodová slavnost ke sv. Jiří s hudebním doprovodem Jiřinek.
  • V neděli 25.4. v 15:30 bude setkání dětí v Prokopce.
  • Sbírka z minulé neděle: Loštice 3.400, dar na kostel 4.000 a sbírka z pohřbu F. Šilberského 4.322 Kč. Příští neděli je sbírka na křesťanská média;   Moravičany 1.458 Kč. Příští neděli je v Moravičanech sbírka na CM a na křesťanská média je sbírka 2.května.  Bíla Lhota 1.013 Kč.  Dnes je sbírka na potřeby farnosti.  Pán Bůh ať vás odmění vaši štědrost.

 

/L/ Gratulujeme a vše nejlepší přejeme Josefovi Koukalovi a Gustávovi Malíkovi k jejím životním jubileím. Obům vyprošujeme hojnost zdravý, požehnání a radosti pozemské i nebeské. Farníci z Loštic.