Informace farností č. 2.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

 

Neděle

16.1.

Z

2. neděle v mezidobí

30.1. Palonín  11:00

Moravičany 8:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví, dary Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro děti, vnoučata a celou rodinu

 

Loštice  9:30

Za Boží pomoc a požehnání pro dceru

 

Bíla Lhota 11:00

Za + Oldřicha Kleina a rodiče

 

Palonín 11:00

Za živé a zemřelé farníky

 

Út. 18.1.

B

Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů

Loštice  7:30

Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

Za rodinu  Královu, Kolesárovu a dvo

 

Stř. 19.1.

Z

Stř. 2. týdne v mezidobí

Loštice  17:00

Za + Marii Volkovou, manžela a dvo

 

Čtv. 20.1.

Z

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

Moravičany 17:00

Farní rada 17:50

Za + Antonína Adamce, manželku, dceru, syna, sourozence, rodiče z obou stran, vešk. příb. a dvo

 

Bíla Lhota 17:00

 

 

Pát. 21.1.

Č

Pam. sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Loštice  17:00

Farní rada 18:00

Za mladé rodiny

 

Sob. 22.1.

B

Sobotní pam. P. Marie

Penzion 10:00

 

 

Neděle

23.1.

Z

3. neděle v mezidobí

Neděle Božího slova

30.1. Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za rod. Hrubou, Martincovu, dvo

a za nemocnou osobu

 

Loštice  9:30

Prokopka 15:00

Za + rodinu a dvo

Ekumenická bohoslužba

 

Bíla Lhota 11:00

Za + Rostislava Noska a dvo

 

Pavlov 11:00

 

 

 

  • /M/ Všechny moravičanské farníky zveme na Synodální setkání dnes v neděli 16.1. v 16:00 v Besedě. Tam si řekneme víc o synodě a podle počtu se rozdělíme do skupinek, kde si rozebereme některou tému.
  • /L/ V úterý 18. ledna začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Zveme vás na ekumenickou bohoslužbu s posezením s Církvi československou husitskou v Neděli Božího Slova 23.1.2022 v 15hod. v Prokopce v Lošticích.
  • Farní rada bude:

-   v Lošticích na faře v pátek 21.1. v 18 hod.

-   v Moravičanech v Besedě ve čtvrtek 20.1. v 17:50 hod.

  • Nabízíme stolní kalendáře r. 2022. Cena obou je 60Kč.
  • Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti: Loštice sbírka2.925 Kč.   Moravičany 6.803 Kč.   Bíla Lhota z minulé neděle                Kč.    Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.