Informace farností

Loštice Moravičany Bíla Lhota

37.

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

16.9.

Z

24 . neděle v mezidobí

 

Moravičany 8:00

Za Jaromíra Martince, manželku, rod. Hrubou, vešk.příb. za nem. osobu, a dvo

za rod. Strakovu, Krbcovu, Čepovu, za nem. osobu, a dvo

za Tomáše kard. Špidlíka

Loštice 9:30

Za živou a + rodinu Coufalovu a Konečných

Bíla Lhota 10:45

Za rod. Štenclovy, syny, snachu, zetě a živou rodinu

Palonín 11:00

Za živé a zemřelé farníky

Úterý

18.9.

Z

Úterý 24. týdne v mezidobí

Loštice 7:30

K poctě P. Mrii s prosbou o vyprošení zdraví pro Alexe

Středa

19.9.

Č

sv. Januária, mučedníka

Loštice 18:00

farní rada

Volný ůmysl

Čtvrtek

20.9.

Č

Pam. sv. Ondřeje Kim Teagona a druhů

Bíla Lhota 17:00

Za + Josefa Dostála, manželku, Zdenka Konečného, živou a + rod. Konečnou a za živou a + rod. Neporovu

Moravičany 18:00

Za + P. Josefa Nováka, celou rod. a dvo

za Mons. P. Josefa Olejníka a sestru

Pátek

21.9.

Č

Svátek sv. Matouše

den míru - zvony

Loštice 18:00

Volný ůmysl

Sobota

22.9.

Z

Sobota 24. týdne v mezidobí

Loštice 9:00

Volný ůmysl

Neděle

23.9.

Z

25 . neděle v mezidobí

 

Moravičany 8:00

Za rod.Kozelkovu, Čecháčkovu, Prchalovu, Čulíkovu, Sovovu, Neborovu a dvo

Za Věru Homolákovou, dvoje rodiče, za rod. Eduarda Patáka a za nem. osobu

Za Josefa Kroupu, za rod. Brtníčkovu, za nem. osobu

Loštice 9:30

Za živé a + kněze

Bíla Lhota 10:45

Za rodinu Coufalovu

Pavlov 11:00

Za živé a zemřelé farníky


  Modleme se na úmysl papeže Františka na měsíc září za respektování mezinárodního humanitárního práva v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.

 

 

 • /L/ Brigáda na pastorační místnosti je v úterý od 14 h. a v sobotu od 9:30h. Plánuje se dělat děbnění a betónování schodů a rampy ke vstupu.

  Úklid a zdobení kostela je každý pátek od 7:00h ranní.

 • /L-M/ Prosíme co nejdřív vypište přihlášky k výuce náboženství a ohlašte, když dítě nemůže v některý den nebo čas v ůterý nebo ve stredu z důvodu jiných kroužků.

 • /L/ Setkní farní rady v Lošticích bude ve středu 19.9. v 18:50h.

 • V pátek 21. 9. od 18.00 do 18.15 h. se rozezní zvony po celé Evropě jako symbolů míru. Papež František nás v tu dobu vybízí k modlitbě za mír ve světě.

 • Potáborové setkání mají děti a vedoucí letošního Farního stanování 22. - 23.září na moravičanské faře. V sobotu 22. září v 15:30 se uskuteční slavnostní otevření veřejné venkovní knihovničky sv. Cyrila a Metoděje.

 • Zveme na potáborové opíkání děti a rodiče Příměského tábora v Lošticích, které bude v případě příznivého počasí neděli 23.9. v 18h na farním dvoře. Přineste si špekáčky a flešky na foto z tabora.

 • Zveme na koncert Slávka Janouška a Luboše Vondráka, The Addams Sisters a A.M.Úlet ve verzi potichu ve věži Moravičanského kostela 22.9. v 18:00h. Plakát na vývěsce. Rezervujte si místo na 605 420 038. Vstupné 200,- Kč/os. je na pokrytí honoráře Slávka Janouška.

 • /M/ Zveme na varhanní koncert "Perly duchovní hudby" Jany a Alfreda Stehr do kostela sv. Jiří v Moravičanech v neděli 30. září v 17:00h. Vstupné dobrovolné. info na plagátcích.

 • /L/ Výroční mši sv. u kaple sv. Václava v Obectově za živé a + obyvatele Obectova slavíme o svátku sv. Václava 28.9.2018 ve 14:00h.

 • Na farní pouť k Panně Marii Pomocné (Maria Hilf) na Zlaté Hory vás zveme v sobotu 20.10.2018. Přihlasovat se můžete na sezname v kostele.

 • Od středy 28.11. do neděle 2.12. se bude konat v našich farnostech Obnova misií. Po roku oprášime naše misijní předsevzetí a znovu bude možnost k načerpání nových duchovních sil. Za vyprošení Božích milosti pří obnově misijí se budeme po každé mši sv. modlit k sv. Vincenci.

 • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 3.926 Kč a na pastorační místnost darovali Bohu známi dárci sumu 10.000 a 2.000 Kč, v Moravičanech 2.014 Kč a v Bíle 1.330 Kč. Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.