Informace  farností č. 5.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

29.1.

Z

4. neděle v mezidobí

12.2.  Palonín  11:00

Moravičany 8:00

Za nemocnou osobu a na úmysl dárce

Loštice  9:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní, a Boží požehnání pro celou rodinu

Bíla Lhota 11:00

Za + Annu a Ondřeje Vranešicovy a živou rod.

Palonín  11:00

 

Úte. 31.1.

B

Pam. sv. Jana Boska

Loštice  7:30

Za + Františka Rosulka, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro vnučku

Stř. 1.2.

Z

Bl.Mária Anna Vaillot a Odilia Baumgarten

Loštice  17:00

Za + manžela a rodiče z obou stran

Čtv. 2.2.

B

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Moravičany 17:00

prvokomunikantů

Za nemocnou osobu a na úmysl dárce

Bíla Lhota 17:00

 

Pát. 3.2.

Č

Sv. Blažeje, biskupa

Loštice  17:00

Za + Julii Rosulkovou, živou a + rodinu

Sob. 4.2.

B

Sobotní pam. P. Marie

Penzion  ---

9:30 Kurz pro lektory Božího Slova

Neděle

5.2.

Z

5. neděle v mezidobí

19.2.  Pavlov   17:00

Moravičany 8:00

Za rod. Vavroušovu, Vejmolovu, Kratochvílovu

Loštice  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Bíla Lhota 11:00

Za + Hedviku a Miroslava Navarovy, živou rodinu Navarovu, Dostálovu a Sloukovu

Pavlov  11:00

 

Farní informace najdete na www.falostice.cz Viď. také veřejná facebooková skupina Farnost Loštice

  • Setkání dětí všech farností bude dnes v neděli 29. 1. v 15:30 v Prokopce.
  • Příprava dětí ke sv. přijímání bude v úterý v 18 hod na faře v Lošticích.  Příští čtvrtek, na Hromnice, budou při mši svaté v 17 hod. v Moravičanech představeny děti, které letos přijmou poprvé svaté přijímání.  Ve čtvrtek nebudou mít náboženství.
  • Zpovídání nemocných bude příští týden posunuté na pátek dopoledne z důvodu setkání řeholníků s biskupem.  Prosím uvědomte o tom nemocné.
  • Kurz pro lektory Božího Slova s Martinou Pavlíkovou Praktická část bude v sobotu 4. února 2023 v kostele sv. Prokopa.  Ukončení kurzu s převzetím certifikátů bude v kostele sv. Prokopa  v Lošticích v neděli 19. února při mši svaté v 9.30 hod, kterou bude celebrovat otec biskup Antonín Basler.
  • Sbírka z minulé neděle na biblické dílo: Loštice 4.500 Kč,   Moravičany 5.777 Kč,   Bíla Lhota 1.113 Kč.   Do dnes ještě můžete přispět na Světové setkání mládeže v Lisabonu do kasičky v kostele.  Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.  Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

Tříkrálová sbírka 2023 překonala všechna očekávání. Dárci věnovali do pokladniček zábřežské Charity téměř 2 miliony korun, o téměř 25% více než v loňském roce. Děkujeme štědrým dárcům i ochotným a obětavým koledníkům.


Loštice 92.521

Žádlovice        10.138

Vlčice                9.189

Pavlov               6.647

Zavadilka          5.401

Svinov               3.312

Lechovice          2.226

Palonín              9.292

Obectov             4.690

Moravičany 78.124

Doubravice       9.145

Mitrovice         11.563

Bílá Lhota, Pateřín     7.123

Hradečná                     6.965

Měník                          4.285

Řimice                        11.010