Drazí spoluobčané, bratři a sestry,

S politováním v srdci vám musím oznámit, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a situaci kolem šíření Covid-19 od 14. března

nebudou v naších farnostech mše svaté,

ani křížové cesty, jiné veřejné pobožnosti a přípravy ke svátostem až do odvolání. Biskupové dispenzovali od nedělní povinnosti účasti na mši sv., kterou můžeme nahradit poslechem televizního či rádiového přenosu.

Velikonoční zpověď a sv. přijímání

Na předvelikonoční zpověď budeme k dispozici na farním dvoře v Lošticích každý den v čase 10-12h a 15-17h až do Velikonoc. Vyhneme se tak malé zpovědní místnosti a tvoření řad v chladném kostele. Prosíme, dodržujete bezpečnostní opatření, rouška a odstupy v řadech. Ve dvoře jsme vytvořili zpovědní mřížku s fólií. Do dvora vcházejte po jednom, ostatní čekejte u brány. Kdyby byla vytvořena větší rada, přijďte raději později. Zpovídat se bude jenom za dobrého počasí. V případě, kdy bychom nebyli na dvoře, zvoňte na faře, nebo volejte na č. 733 742 500.

Pravidelně po zpovědi několika kajícníků budeme rozdávat sv. přijímání.

Úmysly sv. mší v Lošticích sloužíme soukromě, tak jak byli zapsané.

Slavení Velikonoc by jsme vám chtěli zprostředkovat elektronicky. O jejích čase a způsobe přenosu vás budeme informovat.

Každý večer ve 20h nás kostelní zvony zvolávají na sjednocení se v modlitbě za ukončení pandemie, po které vám z fary udělujeme eucharistické požehnání.

Denně myslíme na vás, vaše rodiny a potřeby ve svých modlitbách a předkládáme je Bohu při mši sv.

Vaši duchovní otcové P. Kristián, P. Ján a P. František