Informace farností

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

45.

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

10.11.

Z

32. neděle v mezidobí

s křtem Martina Šamánka

24.11. Palonín  11:00

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice   9:30

Za + dceru, živou rodinu a dvo

Bíla Lhota 11:00

Volní úmysl

Palonín 11:00

Na úmysl dárce

Úter. 12.11.

Č

Pam. sv. Josafata, muč.

Loštice   7:30

Volní úmysl

Stř. 13.11.

B

Pam. sv. Anežky České

Loštice  17:00

Volní úmysl

Čtv. 14.11.

Z

32. týdne v mezidobí

Moravičany 17:00

Za rodinu Chmelařovu, Bártovu a dvo

Bíla Lhota  18:00

Volní úmysl

Pát. 15.11.

Z

Sv. Alberta Velikého, učitele círke

Loštice  17:00

Za + Jaroslava Tureckého, živou a + rodinu

Sob. 16.11.

B

Sv. Markéty Skotské

Penzion 9:00

Loštice  11:30

Za + Vojtěcha a jeho živou rodinu

křest Valerie Sládkové

Neděle

17.11.

Z

33. neděle v mezidobí

Slavnostní mše za svobodu a demokracii

1.12. Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za Ferbínkovou, manžela a dvo

Za rod. Krbcovu, Strakovu, Čepovu, vešk. příb., dvo a za nem. osobu

Loštice   9:30

Za + manžela, rodiče Ryšavých, sestru, živou a + rodinu

Bíla Lhota 11:00

Za rodinu Hekelovu a Klanicovu

Pavlov  Ø

Na úmysl dárce

 

  • Ve středu 13.11. pojedeme do Šlapanic u Brna na výročí oslav našeho spolubratra Josefa Zemana vincentinského kněze a misionáře umučeného komunisty v Číně.  Náboženství ve středu nebude.
  • V rámci vzpomínkové akce k 30. výročí 17. 11. 1989 vás příští neděli zveme do kostela sv. Prokopa v Lošticích na mši za svobodu a demokracii. Mše bude i za přítomnosti faráře Vlastimila Haltofa a Československé církve husitské s hudebním doprovodem Scholly Jiřinky a žesťového souboru ze ZUŠ Loštice.  Po mši následuje požehnání nové pastorační místnosti Prokopka, kde vás bude čekat malé občerstvení a promítání fotek otce Kristiána z roku 2007 z cesty na Sibiř a z charitativní pomoci ve farnosti Nižný Tagil.  Na slavnost zveme i věřící z Pavlova, kde v ten den mše nebude.
  • Na podnět společnosti Paměť národa podpořené Českou biskupskou konferencí si připomeneme 30. výročí sametové revoluce zvoněním kostelních zvonů 17. 11. 2019 v 17:11 hod.
  • /M/ Farní posezení u jehněčího guláše bude 23.11. na faře v Moravičanech.
  • I letos si budete moct Zakoupit knihy od Charity v neděli 24:11. po mši sv. v Moravičanech i v Lošticích.
  • Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti byla: Loštice 2.785 Kč, z pohřbu paní Marie Kašparové 2.616 Kč, dar na kostel 5.000 Kč,  Moravičany 4.225 Kč,  Bíla Lhota Kč.  Příští neděli je sbírka na katolickou charitu.  Pán Bůh ať vás odmění vaši štědrost.