Informace farností

Loštice & Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

8.10.

27. neděle v  mezidobí

Požehnání letošní sklizně

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice 9:30

Za + Stanislava Vaculu a dceru Boženu

Pavlov 11:00

Na úmysl dárce

Pondělí

9.10.

Pondělí 27. týdne v mezidobí

Úterý

10.10.

Úterý 27. týdne v mezidobí

Loštice 7:30

Za rod. Fuňkovu

Středa

11.10.

Pam. sv. Jana XXIII., papeže

Loštice  18:00

Za + rod. Rezkovu a Mikuličkovu

Čtvrtek

12.10.

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí

Moravičany 18:00

Za Zdeňka Jarolíma, dvoje rodiče, vešk. příb. a dvo

Pátek

13.10.

Pátek 27. týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Za Markétu a rodiče

Sobota

14.10.

Sobota 27. týdne v mezidobí

Ø

Biskupské svěcení v katedrále

Ø

Neděle

15.10.

28. neděle v  mezidobí

Moravičany 8:00

Za rodiče Joklovy a sourozence

Za rod. Chmelařovu, Bártovu a dvo

Za Matru a Stanislava Petříkovy a jejich rodiče

Za Jana Knápka, Vojtěcha Zacpala, vešk. příb. a dvo

Za Petra Crhu a prarodiče

Loštice 9:30

Za + rod. Novákovu, Pokornou a Vařekovu

Palonín 11:00

Za živé a zemřelé farníky

 

Modleme se za naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium. Abychom častým čtením Božího slova, které má moc potřít Satana, dokázali vést duchovní boj proti pokušení Zlého.

 

  • Náboženství máme:      I. roč.     úterý    13:30 - 14:15h   na faře v Lošticích

III.-IV.   středa  15:30 – 16:15h   ve škole v Lošticích

Starší, kteří pokračují z loňského roku podle dohody

  • Setkání katechumenů je v úterý v 18:00h.
  • /L/ Pokračujeme ve zdění přístavby v Lošticích. Příští brigáda bude v úterý a ve čtvrtek od 15:00h.
  • V sobotu 14. října nebude mše sv. v penziónu.  V katedrále sv. Václava bude při mši svaté v 10.00h. biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka.  Můžeme někoho ještě odvést autem.
  • Na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu se ještě můžete přihlásit..
  • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.574 Kč a v Moravičanech 1.632 Kč.

/L/ Bohu známy dárce daroval na výstavbu pastorační místnosti  2.000 Kč.

Dnes byla sbírka na potřeby farnosti.   Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.