Informace farností

Loštice Moravičany Bíla Lhota

46.

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

18. 11.

Z

33. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, vešk. příb., nemocnou osobu a dvo

Loštice 9:30

Za + dceru Danu Lolkovou, manžela Josefa, obojí rodiče a živou rodinu

Bíla Lhota 10:45

Za + Annu Snášelovou, Františka Snášela a Bohumila Folgnera

 

Pavlov 11:00

Za živé a zemřelé farníky

Úterý

20. 11.

Z

Úterý 33. týdne v mezidobí

Loštice 7:30

Za + Elišku Veselou, živé a + příbuzné

Středa

21. 11.

B

Pam. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Loštice 17:00

Za + Annu Filipovou

Čtvrtek

22. 11.

Č

Pam. sv. Cecílie, panny a mučednice

 

Votivní pam. sv.Kateřiny Alexandrijské

Moravičany 17:00

Za rod. Krbcovu, Strakovu, Čepovu dvo a nem. osbobu, za Tomáše kard. Špidlíka

Bíla Lhota 18:00

Na úmysl dárce

Pátek

23. 11.

Z

Pátek 33. týdne v mezidobí

Loštice 17:00

Za + Libuši Špičkovou, jejího manžela a rodiče z obou stran

Sobota 24.11.

Č

Památka sv. Ondřeje Dunh-Laca, kněze, a druhů mučedníků

Loštice 9:00

Kostel

Za dvo, které to nejvíce potřebují

Neděle

25. 11.

B

Slavnost Ježíše Krista Krále

obnova zasvěcení lidstva

Moravičany 8:00

Za Annu Hrochovou a celou rod. Hrochovu

Loštice 9:30

Poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého

Bíla Lhota 10:45

Za + manželé Novákovy a Justinku Rašnerovou

Palonín 11:00

Za živé a zemřelé farníkyModleme se na úmysl papeže Františka abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází, a proměňovali veškerou činnost na přípravu setkání s Ním.

 • /L/ Brigáda na pastorační místnosti /osazení PZ desek pod kamna/ je v úterý od 13 h.

 • /M/ Farní zabíječka začne v Moravičanech ve středu 21.11. v 8:00h. V pátek se budou dělat klobásky a paštiky a v sobotu 24.11. od 13:00h. vás zveme na posezení na faře u jahněcího guláše a zabíječkových výrobků.

 • /L/ Z technických důvodů nebude příští sobotu 24.11. mše sv. v 9:00h. v penziónu, ale v kostele.

 • Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy z náboženskýho prostředí. Zakoupit si je můžete v sakristii. Cena 70 Kč. Podpoříte výstavbu kostela v Brně – Lesné.

 • Posezení u farní zabíječky bude v Moravičanech v sobotu 24.11.

  Obnovu lidových misií bude od středy do neděle 28.11-2.12.2018.

 • Program na obnovu misií si môžete vzít vzadu na stolku.

  Ve stědu 28.11. začínáme v Lošticích se mší, na které prědstavíme nejenom Zázračnou medaily a škapulíře, ale i další dary darované nám přez vincenskou rodinu a odevzdáme také kapličku Panny Marie, která bude kolovat jenom po loštické farnosti.

  Ve čtvrtek, pak, po setkání se žákmi loštické školy budeme večer v Moravičanech vstupovat do hloubky Božího Slova.

  V pátek navštíví misionáři nemocné v jejích domech. Prosím nahlaste všechny, který se nemůžou účasnit na programe. Tím, kterým chodíme pravidělne, přídeme automaticky. Večer po mši sv. bude reflexe nad filmem Chatrč v kulturním domě.

  V sobotu v 9:00h. pří mši sv. bude pomazání nemocních a po ní program pro seniory. Odpoledne bude v Moravičanech soubežně program pro děti i pro rodiče a 17:30h mláděžnická mše při svíčkách s odevzdáním kapličky Panny Marie pro Moravičany a večer setkání mládeže na faře.

  V neděli 2.12. zveme všechny věřící i z Pavlova a Palonína na ukončení misií do farních kostelů.

 • /M/ Gratulujeme našim florbalistom, ktorý na děkanátním turnaji v Zábřeze získali krásne druhe miesto.

 • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.596 Kč, v Moravičanech 2.364 Kč a v Bíle Lhotě2.100 Kč. Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.