Informace farností č. 26.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

28.6.

Z

13. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

s křtem

Za rod. Hrubou, Martincovu, celou rodinu, dvo a za nemocnou osobu

Za Aloise Petříka, manželku, Jiřího Lukáše, jeho rodiče a dvo

Za živou a + rod. Adamcovu, Bednářovu, Přidalovu a dvo

Loštice  9:30

Za + Rudolfa Rozsypala

Bíla Lhota 11:00

Za Bohumíra Folgnera, Annu a Františka Snášelovy

Palonín 11:00

s křtem

Pon. 29.6.

Č

Slavnost sv, Petra a Pavla, apoštolů

Loštice  18:00

Za + mámu a rodiče

Úter. 30.6.

B

Svátek výročí posvěcení katedrály

Olomouc

--

Stř. 1.7.

Z

Stř 13.týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Poděkování za 10 let manželství s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Čtvrtek 2.7.

Z

Čtvrtek 13.týdne v mezidobí

Moravičany 18:00

Za Jaroslavu Adamcovou, otce, rodiče Adamcovy, živou a + rodinu a dvo

Bíla Lhota 18:00

Za dar zdraví a Boží ochranu

Pát. 3.7.

Č

Svátek sv. Tomáše, ap

Loštice  18:00

Za rod. Zapletalovu

Sob. 4.7.

B

Sv. Prokopa, opata

Loštice  18:00

Poděkování za 40 let manželství, za živou a + rodinu

Neděle

5.7.

B

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

Hodová slavnost sv. Prokopa

Hodová slavnost         sv. Cyrila a Matoděje

Moravičany 8:00

s křtem

Za rod Bártovu, rodiče z obou stran, Václava a Annu Pokorných, vešk.příb. a dvo

Za Jiřího Chmelaře, Ivo Furmánka, za živou a + rodinu Furmánkovu, Chmelařovu a Oborných

Loštice  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Pavlov 11:00

Za živé a zemřelé farníky

Bíla Lhota 11:00

Za Blaženu a Metoděje Spurné,             živou a + rodinu

Farní informace najdete na  www.falostice.cz

 

  • /L/ Brigáda na farním dvoře se překládá na úterý od 9 hod. !!
  • Ve čtvrtek dopoledne přineseme svátosti nemocným.
  • /L/ Farní hody sv. Prokopa budeme slavit v neděli 5.července. V sobotu se budeme modlit za naši farnost před eucharistií u celodenní adorace od 10-18hod, kterou ukončíme mší sv. Hodová mše 9:30 se slavnostním kazatelem O. Miroslavem Valkom CM Po slavnosti od 15-18h zveme všechny farníky, zvláště rodiny s dětmi, na farní odpoledne ve farní zahradě s posezením, pohoštěním a bohatými atrakcemi pro děti. Vstupné dobrovolné. Výtěžek se použije na zařízení Prokopky.
  • V Pavlově je hodová slavnostní mše na sv. Cyrila a Metoděje neděli v 11:00h.
  • /M/ Pobožnost u kapličky sv. Cyrila a Mětoděje v polích u Moravičan se letošní rok ruší, kvůli těžkému přístupu a znehodnocení obilnin na poli !!
  • Zveme všechny členy Sdružení Zázračné medaile, jeho sympatizantů a všech mariánských ctitelů na pouť do Rajecké Lesné, abychom poděkovali Panně Marii za milosti, které nám zprostředkovává i přes kapli Panny Marie, která v našich farnostech nepřetržitě putuje od lidových misí 2017. Pouť se uskuteční v sobotu 25.července. Přihlaste se co nejdřív u vedoucích společenství Radky Adamcové, Ota Šamánka, nebe u O. Kristiána.
  • Kdo jste si objednali Sv. Písma, můžete si je vyzvednout v sakristii. Cena je 270 Kč.
  • Sbírka z minulé neděle Loštice 3.405 Kč; Moravičany 1.972 Kč. Bíla Lhota 1.659 Kč.  Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.