Informace farností

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

27.

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

7.7.

Z

B

14. neděle v mezidobí

Hody- Sv. Prokopa

21.7. Palonín 11:00

Moravičany 8:00

Na poděkování a za stálou ochranu Panny Marie do dalších let

Za Petru Havlíčkovou a prarodiče

Loštice   9:30

u Lumíra  15:00

Za živé a zemřelé farníky

Farní odpoledne

Bíla Lhota 11:00

Za Blaženu a Metoděje Spurné a živou rodinu

Palonín Ø

zveme na farní Hody do Loštic

Úter. 9.7.

Z

14. týdne v mezidobí

Pohřební mše

Loštice  7:30

Volný úmysl

Moravičany 14:00

Za + Jiřího Chmeláře, rozloučení

Stř. 10.7.

Z

14. týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Volný úmysl

Čtv. 11.7.

B

Svátek sv.Benedikta, opata,patrona Evropy

Bíla Lhota 17:00

Za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro dceru

Moravičany 18:00

Za Zdeňka Jarolíma, dvoje rodiče, sourozence a dvo

Za rodiče Joklovy a sourozence

Pát. 12.7.

Z

Pohřební mše

Loštice 11:00

Za + Josefa Prokopa, rozloučení

Sob. 13.7.

B

Sv. Jindřicha

Penzion 9:00

Za + Vojtěcha a celou jeho živou a + rodinu

Neděle

14.7.

Z

15. neděle v mezidobí

28.7. Pavlov 18:00

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice   9:30

Volný úmysl

Bíla Lhota 11:00

Na poděkování (po let ?) života a živou rodinu

Pavlov   11:00

Na úmysl dárce

  • /L/ Dnes slavíme loštické hody sv. Prokopa. Odpoledne od 15 do 18:30h zveme všechny farníky na farní posezení u Lumíra.
  • /L/ Brigáda na pastor. místnosti a farním dvoře bude v pondělí do 15 do 18:30h.

Pastorační místnosti bychom chtěli dát přiléhavý název. Návrhy na její název pište na papír na stolku v zadní části kostela.

  • /M/ Prosíme o pomoc na úklid farní budovu před táborem, který budou vést sestry vincentky z Brna. Brigáda spolu s P. Janem se uskuteční v pátek 12. 7. od 9:00. Děkujeme.
  • Sbírka z minulé neděle byla: Loštice 5.694 Kč, Bohu známi farníci v tomto týdnu přispěli na potřeby farnosti 30.000, 10.000, 5.000, 1.000, a 200 Kč, na dokončení pastor místnosti 3.000 a 1.000 Kč.  Moravičany 3.793 Kč,  Bíla Lhota 736 Kč.  Dnes je sbírka na potřeby farnosti.  Pán Bůh ať vás odmění vaši štědrost.

/L/ Příští neděli pokračujeme sbírkou na opravu věže a střechy kostela.

/L/  FINANČNÍ VÝZVY

Dne 23.6. jsme ohlásili jaké finanční výzvy nás vzhledem k rozběhnutím projektům čekají. Za dva týdny musím s radostí konstatovat váš obětavý zájem a pomoc. Jejich ukončení však stále závisí především od vaší pomoci.

Krátký sumář toho, co se za poslední dva týdny povedlo:

Vysbíralo se:

-         Na darech:

  • na potřeby farnosti  46.200
  • na pastor. místnost  16.000
  • na koberec               2.000

-         Na sbírkách                   9.928

Spolu neuvěřitelných        74.128

Zaplatilo se:

-         Vyplacení dokončení podlahy   15.500

-         Svítidla v pastor. centru              8.789

24.289

Započali se práce na opravě střechy kostela a dostali jsme šest vnitřních dveří pro pastor. centrum.

Co nám tedy ještě zbývá z ohlášených výzev:

-         Na opravu střechy jsme již vysbírali dostatek financí

-         Na základní fungování pasor. místnosti (skříň nad schodištěm do sklepa, kuchyňskou linku, čistící zóny) budeme potřebovat zbruba  20.000 Kč

-         Výměna koberce pod oltářem                          25.000 Kč

-         Vyplacení elektroinstalace po jejím dokončení  50.000 Kč

S velikou vděčností děkujeme všem těm, kteří věnovali ze svých úspor, ale i času, ochoty a v neposledním radě modlitby pro naši farnost. Společně jsme dokázali takřka neuvěřitelné věci. Budu rád, když i naše sbírky stoupnou tak, abychom mohli naši farnost trvale zhodnocovat a rozvíjet.

Po skončení mši sv. vás zveme na malou prohlídku pastoračního centra.