Informace farností č. 4.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Farní informace najdete na  www.falostice.cz

 

Mše sv. jsou z karanténních důvodů do odvolání ZRUŠENY

ve všech kostelech v Lošticích, Moravičanech, Bíle Lhotě, Pavlově i Paloníně.

  • Zapsané úmysly v Lošticích budou v daný den odsloužené soukromě.

Úmysly:

Neděle 24.1.    Za zdraví a B. požehnání pro celou rodinu

Pondělí 25.1.   Za rodinu a dobrodince

Středa 27.1.     Za živou a + rodinu a dvo

Neděle 31.1.    Za zdraví a B. požehnání pro celou rodinu

 

  • Tříkrálová sbírka do kasičky v kostele se vysbíralo Loštice 16.173 Kč a Moravičany 45.587 Kč.
  • Sbírka z minulé neděle 17.1. - Loštice 2.069, dar na kostel 500 Kč;  Moravičany 1.787 a dar na kostel do černouška 3.371 Kč;  Bíla Lhota Kč.  Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

Anketa o opravě kostela

Ozvučení kostela:

-       Ozvučení kostela se kompletně robilo 2001 aj s osvětlením. Tehdy se i malovalo. Za Obšivana se v roku 2012 měnili mikrofony. Po výměně ho také nebylo rozumět, protože měl slabý hlas.

-       s připomínkou - udělat zároveň ozvučení v kapličce, aby bylo při zavřených dveřích také slyšet :)

Ideálně na vypínač, aby bylo možné zvuk v kapličce zapnout nebo vypnout.

-       co se týče ozvučení kostela tak by se dalo vyřešit i za menší peníze než jak píšeš. V dnešní době jsou technologie, které už nepotřebují tahání kabelů a můžou komunikovat i přes BT nebo WIFI. Dalo by se oslovit nějaké studia, která mohou poradit. Je možné, že už jste se o tom informovali, ale jako za nástřel z čeho by se dalo vycházet to stojí.

Osvětlení kostela:

-       osvětlení je asi už dlouhodobá otázka a určitě by se vše mělo předělat do LED technologie. Hledal bych asi na webu ledakce.cz kde by se dalo pořídit za rozumnou cenu kvalitní LED osvětlení.

-       To ledkové osvětleni je šetrné, ale nepřirozené

-       ano, pokud bude osvětlení přirozené

-       mikrofon od oltáře je slyšet dobře

Nový betlém:

-       ten bych asi neřešil, protože ten co je tak je dostačující a plní svou funkci na 100%. Je jasné, že se o to staral někdo jiný v minulosti, ale v Lošticích je určitě hodně šikovných lidí co by se o stavbu betléma rádo postaralo a pečovala o něj.

-       jen pokud bude nadbytek financí

 

Návrhy a postřehy:

-       oprava varhan

-       pravidelná údržba varhan

-       zpřístupnění WC před / během / po mši svaté - dvůr a přístup do Prokopky je zavřený a WC v kostele není možné využívat

-       věšák na kabáty a bundy v sakristii

-       hlavně ne další nové rejstříky.

-       Hlavní oltář

-       dveře do sakristie

-       východní okno

-       lavice

-       boční vchod pro lidi, co nezvládnou schody

-       do budoucna fotovoltarika na střechu pro vytápění kostela

-       zateplení kostela

 

-       více využívat Prokopku, která by mohla sloužit jako prezentace místních umění a jednou za 2 nebo 3 měsíce tam ukázat co se v Lošticích provádělo formou workshopu s možností si vše vyzkoušet. Už jsme se o tom asi před rokem bavily a s Davidem Kofránkem už máme na toto téma myšlenku. Oslovili jsme i pár umělců, kteří by za tyto workshopy byli rádi  (Začít by se mohlo na jaře, před Velikonoci, kdy by se předvedl nějaký umělec, který ukáže, jak se pletou košíky nebo pomlázky).

-       Určitě by se mohlo využít i Prokopky k tomu aby se mládež setkávala a jednou za 2 týdny by se hrály deskové hry nebo jiné soutěže. Šlo by v ní i pořádat různé přednášky.

-       Dalo by se pořádat jednou za měsíc nebo dva výlet po okolí na různá svatá místa nebo kapličky. Určitě je plno příběhů o okolních kapličkách nebo poutních místech.

Hlasování o pořadí důležitosti:  osvětlení 5x1.místo, 2x2místo

ozvučení 4x1.místo, 1x2místo

betlém Ø