Informace farností č. 38.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

 

Neděle

19.9.

Z

25. neděle v mezidobí

3.10. Palonín  11:00

Moravičany 8:00

Za Svatopluka Krbce, ž. a + rod, vešk.příb. dvo

Za Josefa a Boženu Kroupovy a rod. Brtníčkovu

 

Loštice  9:30

Za + Zdeňka Holiše, živou a + rodinu

 

Bíla Lhota 11:00

Za + maminku

 

Palonín 11:00

Za živé a zemřelé farníky

 

Út. 21.9.

Č

Svát. Sv. Matoůše, ap.

Loštice  7:30

11:00

 

Svatba Jílek

 

Stř. 22.9.

Z

25. týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Za sousedy z obou stran

 

Čtv. 23.9.

B

Pam. sv. Pia z Pietrelciny

Bíla Lhota 17:00

 

 

Moravičany 18:00

 

 

Pát. 24.9.

Z

25. týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Za rodiče Šilberské, Balcárkovy, děti a živou rodinu

 

Sob. 25.9.

B

Sobotní pam. P. Marie

Penzion  9:00

 

Neděle

26.9.

Z

26. neděle v mezidobí

s oslavou

sv. Vincenta de Paul

10.10. Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za Jaromíra Martince, manželku, rod. Hrubou, dvo a nemocnou osobu

 

Loštice  9:30

Za Marii Kudláčkovou a živou rodinu

 

Bíla Lhota 11:00

 

 

Pavlov 11:00

Za živé a zemřelé farníky

 

 

  • Na náboženství se letos přihlásilo 20 děti. Většina z Moravičan. Budou rozděleni do tří skupin. Dvě budou v Moravičanech a jedna v Lošticích. Náboženství začíná od 5. Října 2021.

1.-2.třída, Moravičany, úterý   12:10-12:55

3.tř.          Moravičany, středa, 13:10-13:55

4.-5.tř.      Loštice,        úterý,  13:50-14:35

  • Moravičanské okrašlovaci spolek zve na setkání pekařů a uměleckých řemeslníků z celé Republiky. Pekařské slavnosti a Řemeslné trhy začnou od 10.00 ukázkami pečení v hliněných pecích, rukodělné práce, drobný prodej farmářských a řemeslných výrobků z našeho regionu. Od 14.00 s Cimbálovou muzikou Frgál, doprovodný program, bohaté občerstvení. Akce se koná v historickém dvoře fary v Moravičanech. Vstupné dobrovolné.
  • V neděli 26. 9. v 15:30 zveme děti ze všech farnosti na setkání se sr. Janou Pavlou do Prokopky v Lošticích.
  • Výroční mši sv. u kaple sv. Václava v Obectově slavíme za živé a + obyvatele Obectova o svátku sv. Václava 28.9.2021 ve 14:30h.
  • Stolní kalendáře r. 2022 Krása gotických chrámů si můžete zakoupit v sakristii za 77 Kč.
  • Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti: Loštice 3.797 Kč.  Moravičany 4.055 Kč.  Bíla Lhota sbírka 1.200 Kč.    Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

 

Můžete si přijít nasbírat kadlátka na farní zahradu do Loštic.