Informace farností

Loštice & Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

15.4.

3. neděle velikonoční

Moravičany 8:00

Za Františka Pišla, manželku, syny, dceru, snachy a dvo

Za Marii Hanišovou, manžela Vladimíra dvoje rodiče a vešk. příb.

Za rod. Applovu a Horákovu

Loštice  9:30

Na poděkování za 70 let života

Palonín  11:00

Za živé a zemřelé farníky

Pondělí

16.4.

Pondělí po 3. neděli velikonoční

Začíná týden modliteb za duchovní povolání

Úterý

17.4.

Úterý po 3. neděli velikonoční

Loštice  7:30

zatím volný úmysl

Středa

18.4.

po 3. neděli velikonoční

Loštice 18:00

Za pomoc a Boží požehnání

Čtvrtek

19.4.

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

 

Pátek

20.4.

Pátek po 3. neděli velikonoční

Loštice  18:00

Za + Ladislava a živou rodinu

Sobota

21.4.

Sv. Anselma, učitele církve

Penzion  9:00

Loštice,  sňatek 13:00

zatím volný úmysl

Veronika Náplavová & Ladislav Fica

Moravičany

mládežnická mše 17:30

adorace 14:00

za děti a mládež farnosti

Za Emilii Adamcovou, rodiče, bratra, živou a + rod. a dvo

Neděle

22.4.

4. neděle velikonoční

neděle Dobrého pastýře a

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Moravičany 8:00

Hodová slavnost sv. Jiří

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Wiedermanna, rodiče, bratra Vladimíra a vešk. příb.

Za Františka Ambrože, dceru, syny, za rod. Ambrožovu, Zechovu a děti

Za Karla Seiferta a manžeelku

Loštice  9:30

Za + Ludmilu a Antonína              a živou a + rodinu

Pavlov   11:00

Za živé a zemřelé farníky

 

Modleme se na úmysl papeže Františka na měsíc duben, za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu. Zvláště za pronásledovaných čínských věřících, aby se mohli vrátit do svých domovů.


  • Příprava dětí na přijímání je ve středu v 19:00h. na faře v Lošticích.
  • Příští víkend vás zveme na Moravičanské hody.

Sobota  21. 4.          12:00 -17:15 adorace

17.30              mládežnická mše s Jiřinkami

19:00             Loštické divadlo v Sokolovně

Neděle  22. 4.         8:00                Hodová mše za rodáky se scholou Scholale z Lesnice

14:00             Country odpoledne za Sokolovnou

/M/ Prosíme přinést něco sladké, nebo něco pod zub v sobotu v 17h na faru.

  • Předběžní zájemci na pouť do Křtin (25.) – 27:července, či už pěší, na kole, nebo autobusem zapisujte se na seznam v kostele, abychom mohli dohodnout autobus, ubytování apod. Více info na vývěsce.
  • Veronika Náplavová z Loštic a Ladislav Fica z Nových Zámkov na SK hodlají uzavřít manželství v kostele sv. Prokopa v Lošticích v sobotu 21.dubna ve 13:00h. Zahrňme jich do svých modliteb.
  • Týden modliteb za duchovní povolání probíhá příští týden 16. – 22. dubna 2018. Pamatujme na všechny křesťany ve svých modlitbách.
  • Pastorační plán
  • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.764 Kč a v Moravičanech 4.542 Kč.

Dnes je sbírka na podporu repatriace obyvatel do zemí Středního a Blízkého východu.

/M/  Příští neděli je hodová sbírka na Misijní Společnost sv. Vincence.

Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.