Informace farností

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

37.

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

15.9.

Z

24. neděle v mezidobí

29.9. Palonín Ø

Obectov  14:30

Moravičany 8:00

křest Benedikt Orlický

Za rodiče Bártovy z obou stran, vešk.příb. a dvo

Na poděkování za dar zdraví, dary Ducha Sv. a ochranu P. Marie pro děti, vnoučata a celou rodinu

Loštice   9:30

Za živou a + rodinu Coufalovu a Konečných

Bíla Lhota 11:00

Za Lubomíra Krbce a celou rodinu

Palonín 11:00

Za živé a zemřelé farníky

Úter. 17.9.

Z

24. týdne v mezidobí

Loštice   7:30

Volní úmysl

Stř. 18.9.

Z

24. týdne v mezidobí

Loštice  18:00

farní rada 18:45

Volní úmysl

Čtv. 19.9.

Z

24. týdne v mezidobí

Bíla Lhota 17:00

Za Josefa Dostála a manželku, Zdenka Konečného, živou a + rodinu a rodinu Neporovu

Moravičany 18:00

farní rada 18:45

Za kněze P. Augustína Navrátila, P. Šášu, P. Sečkáře, Suchánka, P. Kroupu, P. Kryla, P. Nováka, P. olejníka, P. Hradilíka, P. Černého, za rod. Sloukovu, za Václava a za rod. Brtníčkovu

Pát. 20.9.

B

Pam. Sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků

Loštice  18:00

Za + maminku, živou a + rodinu

Sob. 21.9.

Č

Svátek sv. Matouše, ap.

Penzion 9:00

Litovel  11:00

Za + Miroslava a rodiče

svatba Tereza a Vojtěch

Neděle

22.9.

Z

25. neděle v mezidobí

29.9. Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za rod. Kozelkovu, Čecháčkovu, Prchalovu, Čulíkovu, Sovovu, Neborovu. a dvo

Loštice   9:30

Za + Marii Kudláčkovou, živou a + rodinu

Bíla Lhota 11:00

Za Lubomíra Krbce a celou rodinu

Pavlov 18:00

Za živé a zemřelé farníky

 

 

  • Setkání farní rady bude v Lošticích ve středu 18.9. a v Moravičanech ve čtvrtek 19.9. obojí po večerních mších v 18:45 na faře.
  • O víkendu 21.-22.9. bude v Moravičanech na faře potáborové setkání dětí a animátorů účastníků farního tábora. Více informací u vedoucí tábora Terezky Horníčkové.
  • Přihlášky do náboženství jsou na stolku v kostele. Kdo by se ještě chtěl přihlásit, co nejdřív přineste vyplněnou přihlášku na faru v Lošticích.
  • Srdečně zveme všechny nejen farníky na pouť 12. října do Neratova v Orlických horách. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl na konci 2. světové války značně poškozen a komunisty určen k demolici. V dnes již zrekonstruovaném kostele budeme mít mši sv. v 10:00h, po ní průvodní slovo a prohlídku areálu včetně věže, pivovaru a zahradnictví. V Bartošovicích navštívíme chráněné dílny a na zpáteční cestě se zastavíme na Hoře Matky Boží v Králíkách. V 15:30h. zde bude prohlídka krypty, kaple Svatých schodů a kostel Nanebevzetí P. Marie. Zájemci se zapisujte vzadu na papír. Odjezd autobusu bude před 8:00h a návrat kolem 17:30h.
    • Sbírka z minulé neděle byla: Loštice 3.111 Kč, na potřeby farnosti jste přispěli darem 1.500 a 1.000 Kč, z koncertu přispěli 1.600 Kč  /L/ Na vyplacení elektroinstalace (34.000 Kč) a na koberec (cca35.000 Kč), který chceme v nejbližší týdny položit nám chybí ještě 18.000 Kč. Moravičany 1.762 Kč, z koncertu přispěli 2.000 Kč,    Bíla Lhota 1.769 Kč.

Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.    Pán Bůh ať vás odmění vaši štědrost

 

Ohlášky před církevním sňatkem:

Dá-li Pán, v So 21.9. budou na Studené Loučce církevně oddáni: Jana Pivničková ze Studené Loučky  a Michal Hopják z Loštic.

V sobotu 21.9. přijmou ve farním kostele v Litoveli svátost manželství Tereza Frenzlová z Řimic a Vojtěch Vlček z Řimic.

V sobotu 29.9. přijmou v kostele sv. Prokopa v Lošticích svátost manželství Anička   Havlíčková z Loštic a Michal Veselý z Loštic.

Všem vyprošujeme hojnost Božího požehnání do společného života.