Informace   farností

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

17.3.

F

2. neděle postní

Vitalij Molokov

z Červené Vody

31.3.  Palonín 17:00

Moravičany 8:00

Na úmysl dárce

Loštice  9:30

Na úmysl dárce

Bíla Lhota 11:00

Za + Františka Valoucha, bratra Miroslava, živou a + rodinu Valouchovu a Balcárkovu

Palonín 11:00

Za živé a zemřelé farníky

Út. 19.3.

B

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Loštice 17:00

Za + Libuši a Edvarda Špičkovy, živou a + rod.

Moravičany 17:00

Za Jaroslava Dokoupila, rodiče z obou stran, bratra, vešk. příb. a dvo

Stř. 20.3.

F

Út. po 2. neděle postní

Loštice  17:00

Volní úmysl

Čtv. 21.3.

F

Čtv. po 2. neděle postní

Bíla Lhota 18:00

Za živou a + rodinu Navrátilovu

Pát. 22.3.

F

Pát. po 2. neděle postní

Loštice  17:00

Za nemocné, trpící a potřebné

Sob. 23.3.

F

Sob. po 2. neděle postní

Penzion  9:00

Volní úmysl

Neděle

24.3.

F

3. neděle postní

Jan Koblížek ze Zábřeha

7.4.  Pavlov 17:00

Moravičany 8:00

Za Františka Pišla, rodiče, sourozence a dvo

Za Josefa a Boženu Kroupovy a rod. Brtníčkovu

Loštice  9:30

Za + rodiče Komárkovy, Štenclovy  a dvo

Bíla Lhota 11:00

Za + rodiče Snášelovy, Bohumira Folgnera a živou rodinu

Pavlov 17:00

Za živé a zemřelé farníky

 

  • L/ Mše sv. příští neděli v Pavlově bude slavena v 17:00h.
  • V úterý na slavnost sv. Josefa bude mše sv. v Lošticích i v Moravičanech v 17:00h.
  • V postní době jsou pobožnosti křížové cesty:

v Lošticích vždy v pátek 30 min. před mší a v neděli ve 14:00 hod.

a adorace ve středu 30 min před mší sv.

v Moravičanech v neděli 14:30hod. a ve čtvrtek 30 min před mší

v Pavlově a Paloníně v neděli ve 14:30hod.

  • Předvelikonoční zpověď v Moravičanech bude ve čtvrtek 11.dubna od 16:30h. O. Petr Souček a v Lošticích v pátek 12.dubna od 15:00h. zpovídá P. Metoděj Hofman.
  • Postní kazatelé: 2. ned. postní 17.3. - Vitalij Molokov z Červené Vody

3. ned. postní 24.3. - Jan Koblížek ze Zábřeha

4. ned. postní 31.3. - Petr Souček z Mohelnice

  • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.220 Kč,   v Moravičanech 3.767 Kč,     v Bíle Lhotě 717 Kč.        Pán Bůh ať vás odmění vaši štědrost.