Vánoční divadlo


Vánoce hodněkrát vyznívají jako romantické svátky, jejichž hlavní náplní jsou dárky a přitom pravdou je, že první vánoce nebyly moc romantické, spíš ukazovaly velikost Božího ponížení, když Bůh přichází mezi nás lidi a navíc rodí se jako nejbídnější z lidí = v chlévě. Na tuto událost, která má vliv na život každého z nás – protože kvůli nám se stala tato událost – poukázaly i děti z náboženství, když nám 25. 12. 2017 zahrály, na farním dvoře, divadlo o tom, jak sv. Josef s Pannou Marií hledali nocleh pro sebe a pro malého Ježíška, který se měl narodit. Nakonec ho našli v chlévě. K této události narození Páně nevyhnutelně patří i pastýři a tři králové, kteří symbolizují lidi hledající pravdu – pravdu hledající a nacházející u jeslí u Krista. Po vystoupení bylo pro děti nachystáno ještě loutkové divadlo a pro starší občerstvení u vánočního punče.  A toto je důležité, aby v této době nebyl nikdo sám, aby se člověk nebál vyhledávat člověka a komunikovat s ním. Slovo se stalo tělem, aby s námi sdílelo svůj život. Nebojme se přijímat Kristovo poselství, jenom s Kristem může být člověk lepším člověkem. Jak řekl papež sv. Jan Pavel II. Ježíš Kristus je klíčem k pochopení člověka. Děkujeme všem hercům a těm, kteří se zapojili do této akce, abychom mohlí prožít jedno krásné odpoledne. Děkujeme.