Zajímavosti desetiletí r. 2008


25. 1. 2008  na Svátek Obrácení sv. Pavla byla mše sv. celebrovaná P.Františkem Cincialou z Holešova.. K 391 roků výročí založení Misijní společnosti sv. Vincence vydala domáci komunita našich misionářů knihu "Povzbuzeni milosrdenstvím." Najdete zde krásné myšlenky na každý den od sv. Vincence. Knihu k vydání připravili P. Stanislav a P. Pavol se svými spolupracovníky.

 

2. 2. 2008 nás navštívila dechová hudba Bijacovčanka z Bijacoviec, SK. Spolu s místní Loštickou Veselkou účinkovali v zábavném programu pod názvem "Moravskospišské fašanky". Na druhý den v neděli slovenská kapela doprovázela svou dovedností a důstojně mši svatou. Po skončení zahráli venku známé evergreeny a muzikanti pak byli pozváni na faru k pohoštění.

 

11. 2. 2008 na Svátek Panny Marie Lurdské jsme si v zadní části kostela, kde stojí imitace tohoto zjevení, po mši sv. krátkou pobožností uctili Matku Boží připomněli 150 let od jejího zjevení v Lurdech.

 

V měsíci únoru, který byl letos poměrně teplý začaly na faře zemní práce.Na celé dolní  chodbě se postupně odstranila stará dlažba. Kopalo se do hloubky jednoho metru a kontaminovaná navážka se kolečkama vyvážela na vlečku. Do země se pak instalovaly drenážní hadice, vše jsme zavezli makadamem a zalili betonem. Pak byl položen vrchní potěr a dlažba. Práce vykonali kaplani a bratr Jozef. P.Pavel zajišťoval materiál, odvoz sutě a občerstvení farních dělníků.

24. 2. 2008 byla v KD v 15.00h beseda s ředitelem TV NOE P. Leošem Ryškou SDB a Ing. Petrem Kudelou, zástupcem ředitele Telepace. Po prezentaci práce, radostí i starostí TV NOE přítomni shlédli film o 90-ti letém knězi P. Janu Medovi SDB, který působí v Indii. O hudební doprovod se postarala místní country kapela Kamarádi.

 

1. 5. 2008 se uskutečnila nová akce pod názvem "Otevírání studánky v Doubravě." Při této příležitosti zasadil a požehnal P. Pavel tři lípy u kostela v Moravičanech. Přítomni pak vyšlápli do májového Pomoraví a u studánky Pod Bradlecem bylo pak požehnání vody spojeno s krátkou pobožností. I tato nová akce se pak stala krásnou tradicí - osvěžit se v lůně přírody a udělat něco pro své zdraví.

 

17. 5. 2008 - poutní akce do Neratova v Orlických horách. Barokní kostel Panny Marie Nanebevzaté byl vystavěn v letech 1723 - 1733. 10. května 1945 po zásahu střelou z pancéřové pěsti nezodpovědného vojáka Rudé armády kostel vyhořel. Požár tehdy zničil střechy, dřevěné schodiště obou věží, roztavil hodinový stroj i zvon. Chrám za komunismu chátral. Až po sametové revoluci byly z kostela v roce 1991 vyvezeny sutiny a pak se konala první pouť, pod širým nebem. Dnes, díky sponsorům a nadšencům a díky místnímu panu faráři kostel pomalu dostává svůj sakrální vzhled. Cestou zpět jsme se zastavili na zámku v Častolovicích a u sester vincentek na Mendryce.

 

23. 5. 2008 v noci hořelo v domku na Trávníku u Burgetů. Díky včasnému zásahu loštických hasičů požár nenatropil více škody. Ale i tak byl dům dosti zdevastován. V týdnu postižené rodině pomáhali také místní občané a v kostele byl uspořádána  sbírka na zmírnění škod. Burgetovi všem vyslovili upřimné poděkování.

 

24. 5. 2008 byl v kavárně Sirkárna  Na Skřéčkách, farní den. Sešlo se asi 60 dospělých a přišlo i několik dětí. Jako občerstvení, kromě koláčků, které napekli místní hospodyňky, sepodávala pečená kýta a na čepu byl "budvárek" hýčkán Lumírem. K poslechu a dobré náladě hrál P. Pavel na saxofon a pí Koukalová na akordeon.

 

31. 5. 2008 - poslední májová sobota patří v Lošticích již 32. let akci "Putování za Loštickým tvarůžkem". Akci pořádá místní Klub českých turistů. Letos, i díky dobrému počasí evidovali 2.618 účastníků. Na kole jelo přes 800 cyklistů. Mezi nimi i bratr Josef a P. Pavel absolvovali na kole trať dlouhou 50 km.

 

26. 6. 2008 byla u nás vzácná návštěva z Říma. Při mši sv. jsme prožili setkání s generálním superiorem Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, s P. Gregory Gayem CM . Naší farnost navštívil v rámci své pastorační návštěvy Slovenské provincie, do které patří také loštická komunita. 

 

29. 8. 2008 v rámci "Mohelnického dostavníku" u nás již podruhé koncertovali "Nezmaři" z Českých  Budějovic. Letos spolu s námi oslavili 30 let své existence a muzicírování na prknech country and folk music. V neděli 31. 8. 2008 byla "dostavnická mše svatá" z mohelnických sadů přenášena TV NOE. U oltáře byl P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas, P. Petr Šimara z Mohelnice a P. Pavel z Loštic.

 

27. 9. 2008 na Slavnost sv. Vincence byla sloužena slavnostní mše svatá. Letos jsme byli poctěni vzácnou návštěvou. Na pozvání P. Stanislava a místní komunity misionářů mezi nás zavítali misionáři ze Španělska.

 

21. 10. 2008 byl dnem odjezdu našich poutníků na pouť do Svaté Země. Od kostela sv. Prokopa, po mši sv. odvezl autobus poutníky na letiště do Bratislavy. Cestou nastoupilo v Moravském Lieskovém ještě 17 účastníků ze Slovenska. Z letiště M.R. Štefánika startoval Boeing 737 let. spol. Sky Europe  kolem druhé hodiny po půlnoci. Let byl 3 hodinový a letiště v Tel Avivu, Ben Gurion, přivítalo poutníky ráno kolem páté hodiny místního času. Naše zastávky v Izraeli : Ain Karem a bazilika Návštěvy Panny Marie u sv. Alžběty, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Jerusalém : Hora Sion, chrám Usnutí Panny Marie- Dormitio, Večeřadlo. Betlém : bazilika Narození Páně, jeskyně sv. Jeronýma, jeskyně Mléka. 2. den : mše sv. v kolégiu apoštola sv. Pavla, Qumran, Masada, koupání v Mrtvém moři. 3. den : koupání ve Střed. moří v Galileji Přímorské, Hora Karmel, Haifa, Kána Galilejská a Nazaret. 4. den : Hora Blahoslavenství, Tabgha, Mensa Christi, Kafarnaum, Jardenit, Hora Tábor. 5. den : Olivová hora v Jerusalémě, místo Nanebevstoupení Páně, Betfage, židovský hřbitov v údolí Josafát, kostelík Dominus flevit, Getsemany, bazilika Národů. 6. den : pevnost Antonia, Via Crucis, bazilika Božího hrobu, Pole pastýřů. 7. den : Betánie, Jericho, Hora Pokušení Páně, místo v poušti Wadi Quelt a památník holokaustu Jad Vashem. Odlet z Tel Avivu byl v 8 hodin místního času, dne 29. 10. 2008. Šťastně jsme doletěli do Bratislavy. Pak nás autobus p. Matějě ze Zábřeha dovezl do Loštic, kde v 18 hod. byla sloužena mše sv. na poděkování Bohu za přijatá a nezasloužená dobrodiní poutě do Svaté země!

 

9. 11. 2008 obě naše farnosti putovali na živé vysílání mše sv. do  Ostravy, do televizního studia TV NOE. Hlavním celebrantem byl P. Pavel, promluvu přednesl P. Stanislav. Bohoslužbu doprovázeli Jiřinky a A. M. Úlet z Moravičan. Na varhany hrál náš varhaník Petr Holiš, zpěv Terezka Holišová, jeho manželka. Po mši svaté jsme byli pozváni do zákulisí vysílání TV NOE. Díky Bohu jsme to všichni dobře zvládli.