Vítáme Vás na stránkách

Římskokatolické farnosti Loštice, kterou po dohodě olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a představeného Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly – Slovenské provincie od 14. srpna L. P. 2000 spravují otcové vincentíni.

Loštice

 

Chcete-li se dozvědět něco více o:

  • životě farního společenství

  • historii farnosti

  • hlavním patronovi

  • Misijním týmu, který má zde své centrum

  • pastoračních aktivitách

  • programu bohoslužeb farnosti Loštice a Moravičany

 

prosíme, pokračujte …


Duchovní obnova Moravany a Ořechov Duchovní obnova Moravany a Ořechov

Ve dnech 8. 12. - 11. 12 se konala duchovní obnova ve farnostech Ořechov a Moravany u Brna.

Program misijního týmu na rok 2017 Program misijního týmu na rok 2017

Rok 2017 je rokem velkého jubilea pro celou vincentskou rodinu. Připomíname si 400-sté vyročí zrození našeho poslání.

Lidové misie - farnost Přibyslav Lidové misie - farnost Přibyslav

V dnech od 6. 11. - 13. 11. 2016 se uskutečnili lidové misie ve farnosti Přibyslav.

Misie ve farnosti Dolní Dobrouč Misie ve farnosti Dolní Dobrouč

Lidové misie - čas na prohloubení vztahu s Bohem. Moment, kdy každý z nás může pocítit Boží blízkost.

Relikvie pro lidové misie Relikvie pro lidové misie

Dar od slovenské provincie Dcér křesťanské lásky.

Proč právě lidové misie Proč právě lidové misie

rozdíl mezi misiemi a duchovní obnovou

Noc kostelů 2016 Noc kostelů 2016

V pátek 10.6.2016 proběhne v Kostele sv. Prokopa v Lošticích Noc kostelů od 17:00.