Vítáme Vás na stránkách

Římskokatolické farnosti Loštice, kterou po dohodě olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a představeného Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly – Slovenské provincie od 14. srpna L. P. 2000 spravují otcové vincentíni.

Loštice

 

Chcete-li se dozvědět něco více o:

  • životě farního společenství

  • historii farnosti

  • hlavním patronovi

  • Misijním týmu, který má zde své centrum

  • pastoračních aktivitách

  • programu bohoslužeb farnosti Loštice a Moravičany

 

prosíme, pokračujte …


Misie ve farnosti Dolní Dobrouč Misie ve farnosti Dolní Dobrouč

Lidové misie - čas na prohloubení vztahu s Bohem. Moment, kdy každý z nás může pocítit Boží blízkost.

Relikvie pro lidové misie Relikvie pro lidové misie

Dar od slovenské provincie Dcér křesťanské lásky.

Proč právě lidové misie Proč právě lidové misie

rozdíl mezi misiemi a duchovní obnovou

Noc kostelů 2016 Noc kostelů 2016

V pátek 10.6.2016 proběhne v Kostele sv. Prokopa v Lošticích Noc kostelů od 17:00.

Otevírání studánky Otevírání studánky
Otevírání Moravičanské studánky
Adorace pro mládež - Moravičany Adorace pro mládež - Moravičany
Zveme na setkání s Pánem. Prožít čas před Boží tváří. Adorace s hudebním doprovodem mláděžnícke scholy Jiřinky a duchovním slovem O. Kristiána Libanta v sobotu 7. května 2016 v 19:30 v kostele sv. Jiří v Moravičanech.
Moravičanské hody Moravičanské hody
Zveme vás na Moravičanské hody v sobotu a v neděli 23. a 24. dubna 2016, bohatý program zajištěn!